(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE ADMINISTRATOR AL S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.

Anunţ de recrutare pentru poziţia de administrator al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. Document atașat

Anexa  la HCL nr. 123/23.05.2019,  SCRISOARE DE ASTEPTARI privind activitatea si rezultatele Consiliului de Administratie al  Servicii Sacelene SRL: ceasta scrisoare de asteptari a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea111/2016 precum si cu prevederile HG 722/2016 Document atașat

Formulare:

F 1 CERERE DE ÎNSCRIERE; Document atașat

F 2 DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CONFORMITATEA DOCUMENTELOR ŞI INFORMAȚIILOR PREZENTATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ; Document atașat

F 3 SECȚIUNEA 1; Document atașat

F 4 CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL; Document atașat

F 5 DECLARAȚIA DE INTERESE;  Document atașat;

print