(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț de participare în atenția solicitanților de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Săcele pe anul 2016 în baza Legii 350/ 2005

Autoritatea finanțatoare Primăria Municipiul Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății nr. 17, cod poștal 505600, tel./fax +40-268- 276.164/ 273.091, e-mail: primaria@municipiulsacele.ro, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pe anul 2016.

Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Săcele este reglementată de:

-HCL nr. 24/ 15.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 111 din 31.08.2015;

-HCL nr. 25/15.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Săcele, unităţilor de cult din Municipiul Săcele, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

-HCL nr. 26/15.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural;

-HCL nr. 27/15.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru  proiectele  sportive;

-HCL nr. 30/15.02.2016 pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2016;

Din bugetul local al Municipiului Săcele pe anul 2016, aprobat prin HCL nr. 30/15.02.2016 vor fi finanțate proiecte de interes local pentru următoarele domenii:

  • acțiuni și programe sportive: suma totală: 150.000 lei
  • programe, proiecte și acțiuni culturale: suma totală:  300.000 lei
  • programele cultelor religioase recunoscute de lege în România: suma totală: 100.000 lei

Actualizare

Depunerea proiectelor de finanțare nerambursabilă se face în perioada 09.03.2016- 08.04.2016 ora 14:00, la Registratura Primăriei Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, Str. Piața Libertății nr. 17, cam. 13. Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse decât cele solicitate de către comisia de evaluare și selecționare. Evaluarea și selecția dosarelor depuse se vor efectua în perioada 11.04- 22.04.2016 și se vor face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului aprobat. Depunerea contestațiilor se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției, soluționarea acestora făcându- se  în 5 zile lucrătoare. Documentația pentru elaborarea proiectelor și infomațiilor suplimentare se poate obține de la Primăria Municipiului Săcele, tel.: 0268/ 276 164 sau pe site- ul Primăriei Mun. Săcele www.municipiulsacele.ro.

Regulament General și Anexe;

 Activități sportive  (detalii Anexe)

Proiecte și acțiuni culturale (detalii Anexe)

Activități legate de culte religioase recunoscute de lege (detalii Anexe)

print