(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Desemnare a doi membrii în Consiliul de Administraţie a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi ale Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, unitatea administrativ teritorială a Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17, anunţă selecţia candidaţilor pentru a fi desemnaţi în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele, ca urmare a renunţării la calitatea de membru în acest consiliu a unui numar de două persoane, respectiv reprezentantul autorităţii tutelare precum şi un alt membru. click aici pentru detalii

print