(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Acțiuni pentru îmbunătățirea serviciului de salubritate în Municipiul Săcele

Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu reglementează obligațiile autorităților publice locale în ceea ce privește colectarea separată și reciclarea deșeurilor.

Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi, reprezentanții autorității locale din mun. Săcele au făcut primul pas prin achiziționarea de ECOINSULE, în zona de blocuri, care permit colectarea selectivă a deșeurilor municipale pe 3(trei) fracții: menajer, plastic, hârtie/carton. De asemenea, au fost amplasate containere pentru colectarea selectivă a ambalajelor de sticlă.

Pentru zona de case, în perioada următoare, Primăria Municipiului Săcele împreună cu operatorul de salubritate CIBIN SRL,vor desfășura un proiect care presupune distribuția de saci din plastic pentru colectarea selectiva a deșeurilor reciclabile.

Începând cu data de 15 septembrie vor fi distribuiți saci cu capacitatea de 120 litri pentru colectarea selectivă astfel:

  • Saci galbeni pentru plastic;
  • Saci albaștri pentru hârtie/carton.

Pentru colectarea deșeurilor menajere se vor folosi in continuare pubelele din dotare.

Sacii pentru deșeurile reciclabile vor fi distribuiți tuturor gospodăriilor din zona de case, care au contract de salubritate încheiat cu operatorul desemnat – SC CIBIN SRL.

Ridicarea sacilor cu deșeuri reciclabile (plastic și hârtie/carton) se va face lunar, după programul existent, care poate fi consultat la adresa: https://www.cibin.ro/program-de-colectare-a-deseurilor-in-municipiul-sacele/.

Initial, vor fi distribuiți câte 3 (trei) saci pe gospodărie, pentru fiecare tip de deșeuri (3 saci galbeni și 3 saci albaștri), asigurându-se astfel un necesar aferent unui trimestru.

La fiecare ridicare a unui sac plin cu deșeuri reciclabile, operatorul de salubritate va lăsa la schimb, în cutia poștală sau peste poartă, un sac de aceeași culoare.

Autoritățile locale solicită tuturor cetățenilor municipiului selectarea gunoiului rezultat pe cele trei fracții și depozitarea acestora în conformitate cu inscripționarea containerelor din componența ecoinsulelor, respectiv a sacilor albaștri și galbeni.

La colectarea acestora, acolo unde se va identifica amestecarea fracțiilor de gunoi nu vor fi ridicate recipientele, iar în caz de repetare se va putea ajunge la aplicarea de amenzi.

print