(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Zilele Meșteșugurilor Tradiționale Săcelene

U.A.T Municipiul Săcele derulează în calitate de instituție-beneficiar, proiectul cultural „Zilele Meșteșugurilor Tradiționale Săcelene”, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional în baza contractului nr. 668/10.09.2013.

null

Proiectul, încadrat în aria “Patrimoniu Imaterial” este implementat în parteneriat cu Asociația Creatorilor de Artă Tradițională și Contemporană Brașov.

Bugetul total al proiectului este de 53.560 lei, din care 46.150 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul se derulează în intervalul septembrie-noiembrie 2013.

Scopul vizat prin implementarea proiectului constă în conservarea și promovarea patrimoniului imaterial specific comunității săcelene.

Obiectiv general al proiectului este reprezentat de promovarea și valorificarea integrată a mesteșugurilor tradiționale specifice celor trei comunități etnice din Săcele, ca modalitate de stimulare a dialogului intercultural și generare a unei agende culturale comune  de calitate.

Obiective specifice sunt:

  • Elaborarea unui set de materiale de informare privind meșteșugurile tradiționale locale și de promovare a manifestărilor din seria “Zilele Meșteșugurilor Tradiționale Săcelene”
  • Organizarea seriei de evenimente “Zilele Meșteșugurilor Tradiționale Săcelene”, destinate să promoveze îndeletnicirile tradiționale locale într-un context caracterizat prin dialog intercultural și interetnic.
  • Asigurarea unui grad ridicat de vizibilitate a proiectului și a rezultatelor generate la nivelul grupurilor țintă vizate

Prin obiectivele fixate și activitățile propuse, proiectul se adresează următoarelor grupuri țintă:

  • Locuitorilor municipiului Săcele
  • Turiștilor români și străini care vizitează regiunea Brașovului și implicit localitatea Săcele
  •  Instituțiilor locale de învățământ și elevilor acestora
  • Organizațiilor și instituțiilor locale din sectorul cultural și turistic

Principala activitate a proiectului este reprezentată de organizarea seriei de evenimente “Zilele Meșteșugurilor Tradiționale Săcelene” prin care instituția beneficiar vizează lansarea unui model de bună practică sustenabil în vederea promovării și valorificării integrate a meșteșugurilor tradiționale locale și pentru stimularea dialogului intercultural între cele trei etnii care compun comunitatea locală: românii, maghiarii și romii. Evenimentele se vor derula conform următorului calendar:

  • 26-27 octombrie 2013 – Cernatu – Piața Libertății
  • 02-03 noiembrie 2013 – Turcheș – Piața Unirii
  • 09-10 noiembrie 2013 – Cartier Electroprecizia – Parcul Mihai Eminescu

Pe parcusul acestor evenimente, un număr de 6 meșteri și artiști populari vor efectua demonstrații meșteșugărești cu caracter interactiv, vor susține scurte prezentări privind originea, caracteristicile și tehnicile de lucru utilizate și vor expune produsele realizate. Atelierele meșteșugărești vor avea următoarele tematici: confecționare  de păpuși, pictură pe sticlă,  ceramică figurativă, ouă încondeiate, cusut și broderie, sculpură în lemn

Graficul de implementare include și realizarea unui set de materiale de informare și promovare care vor fi distribuite la nivelul grupurilor țintă vizate și vor fi utilizate pentru asigurarea vizibilității proiectului si a seriei de evenimente propuse: 2500 de pliante de prezentare a meștesugurilor tradiționale locale și de promovare a evenimentelor “Zilele Meșteșugurilor Tradiționale Săcelene”, 30 afișe, 1 banner.

Persoană de contact: RADU NISTOR FLOREA – PRIMAR

print