(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele, în data de 17 decembrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele în  data de 17.12.2015, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 •  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia  animalelor domestice şi de companie  pe raza Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Mihail KISS – iniţiatori consilieri locali: d-l GÉCZI GELLÉRT, d-l KOVÁCS LEHEL – ISTVÁN, d-l MAGDƠ JÁNOS, d-l PETŐ SANDOR și d-l POPA MARIUS CRISTIAN;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Cadru pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice deschise privind închirierea, concesionarea și vânzarea bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Săcele –  iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2015  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor cadastrale si înscrierea în C.F. – Prima înscriere -a unor imobile aflate pe  teritoriul administrativ al Municipiului  Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în C.F. nr. 101499 Săcele, sub nr.cad.101499, în suprafață de 250 mp și, respectiv, în C.F. nr. 112977 Săcele, sub nr. cad.112977, în suprafață de 250 mp, aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele şi situate în str. Bolnoc nr. 87 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Dispensarul nr. 2 din Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 71, însușirea Raportului de evaluare a acestuia și aprobarea  vânzării conform O.U.G. nr.  68/2008 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele și al Regulamentului General de Urbanism – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 6/24.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și  Funcționarea al Consiliului Local al Municipiului  Săcele – iniţiator consilier local d-l PANAIT BIAN CRISTIAN;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurilor de aplicare a prevederilor U.G. nr. 44/14.10.2015 pentru acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de la bugetul local aprobate prin H.C.L. nr. 141/29.10.2015  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuării în anul 2016 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2015 de catre Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close