(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele, în data de 17 decembrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele în  data de 17.12.2015, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 •  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia  animalelor domestice şi de companie  pe raza Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Mihail KISS – iniţiatori consilieri locali: d-l GÉCZI GELLÉRT, d-l KOVÁCS LEHEL – ISTVÁN, d-l MAGDƠ JÁNOS, d-l PETŐ SANDOR și d-l POPA MARIUS CRISTIAN;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Cadru pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice deschise privind închirierea, concesionarea și vânzarea bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Săcele –  iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2015  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor cadastrale si înscrierea în C.F. – Prima înscriere -a unor imobile aflate pe  teritoriul administrativ al Municipiului  Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în C.F. nr. 101499 Săcele, sub nr.cad.101499, în suprafață de 250 mp și, respectiv, în C.F. nr. 112977 Săcele, sub nr. cad.112977, în suprafață de 250 mp, aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele şi situate în str. Bolnoc nr. 87 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Dispensarul nr. 2 din Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 71, însușirea Raportului de evaluare a acestuia și aprobarea  vânzării conform O.U.G. nr.  68/2008 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele și al Regulamentului General de Urbanism – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 6/24.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și  Funcționarea al Consiliului Local al Municipiului  Săcele – iniţiator consilier local d-l PANAIT BIAN CRISTIAN;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurilor de aplicare a prevederilor U.G. nr. 44/14.10.2015 pentru acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de la bugetul local aprobate prin H.C.L. nr. 141/29.10.2015  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuării în anul 2016 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2015 de catre Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA
print