(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Regulamente finanțări nerambursabile de la bugetul local

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administratia publică, începand cu data de 15.01.2016, la avizierul Primăriei Municipiului Săcele precum și pe website-ul Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.08.2015;
 2. Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.08.2015;
 3. Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Săcele unităţilor de cult din Municipiul Săcele, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 5. Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Săcele unităţilor de cult din Municipiul Săcele, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 6. Regulamentul  pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Săcele unităţilor de cult din Municipiul Săcele, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

Până la data de 29.01.2016, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertății nr. 17 sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro.

Actualizare 20.01.2016

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, a proiectelor sportive;
 2. Raportul de specialitate la Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiul Săcele, a proiectelor sportive;
 3. Regulamentul  privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiul Săcele, a proiectelor sportive;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural;
 5. Raportul de specialitate la Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural;
 6. Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural;

Până la data de 05.02.2016, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertății nr. 17 sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă  este doamna Geta Necula.

print