(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Propunere Buget Local pe anul 2013

Potrivit art.nr.39 alin(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, direcţiile generale ale finanţelor judeţene, respectiv a municipiului municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale în termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate  din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile consolidabile în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii de credite în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în monitorul Oficial al României, partea I, și definitivează Proiectul Bugetului Local care se publică sau se afișează la sediul unităţii administrativ -teritoriale.

Propunere privind Proiectul Bugetului Local pe anul 2013

print