(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiectul bugetului local pe anul 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare precum și ale prevederilor Legii nr. 273/2006 art. 39 alin. (3) privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, s-a afișat în data de 24.02.2017 la sediul Primăriei Municipiului Săcele și pe website-ul Municipiului Săcele, PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017.

Potrivit art. 39 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a Municipiului București, precum și consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, în condițiile legii, repartizează pe unități administrative –teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și transferurile consolidabile, în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite. Aliniatul (3) al aceluiași articol, stipulează că pe baza veniturilor proprii și a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afișează la sediul unității administrativ –teritoriale. Locuitorii unității administativ-teritoriale, pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia.

print