(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de Hotărâre privind zonarea Municipiului Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2002, privind transparența decizională în administrația publică, începând cu data de 27.10.2014, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele, este afișat Proiectul de  Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea zonării Municipiului Săcele.

Până la data de 10.12.2014, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus mentionate, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piața Libertății nr. 17 – Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă: doamna Gubernat Mihaela.

PROIECT ANULAT

print