(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune a ofertei de vânzare teren nr. 116/17.04.2024

Încheiat astazi, 01.07.2024, in urna constatarii derularii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune, privind oferta de vanzare nr. 116/17.04.2024, a terenului agricol situat in extravilanul Municipiului Sacele, categoria de folosinta arabil, identificat prin nr. cadastral 101875, și numar carte funciara 101875, tarlaua 42-43, parcela A258/18, in suprafata de 0,77 ha, reprezentand cota-parte 1/1, judetul Brașov, depusa de IVLEV CRISTINEL-DORU, in calitate de vanzator, citește mai departe…

print