(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Principalele măsuri de apărare împotriva incendiilor în lăcașurile de cult premergătoare și pe perioada sărbătorilor pascale

 

 

Apropierea Învierii Domnului aduce bucurie și puritate sufletească tuturor credincioșilor de pretutindeni.

Mărturie vie a spiritualităţii româneşti, lăcaşurile de cult reprezintă valori patrimoniale naționale prin ele însele, dar și prin obiectele pe care le adăpostesc, acestea fiind adevărate valori artistice şi de cult, cum sunt: icoane, sculpturi, fresce, tapiţerii ori manuscrise şi tipărituri.

Nu de puţine ori moştenirea culturală şi religioasă lăsată de înaintaşi a căzut pradă flăcărilor, distrugând valorile materiale şi spirituale. Astfel, în perioada Sfintelor Sărbători de Paşti, când bisericile primesc un număr mare de credincioși, se impune cunoașterea și respectarea următoarelor reguli minime de prevenire a incendiilor:

 • desfășurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situația în care acestea se organizează în interior, limitarea accesului credincioșilor astfel încât să nu se supraaglomereze lăcașul de cult;
 • în situația desfășurării slujbelor religioase în interior, se vor menține fixate în poziție deschisă ușile de acces/evacuare în/din biserică și se vor îndepărta/elimina covoarele/mochetele și mobilierul (scaune, bănci, mese) din zona centrală a lăcașului de cult, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepția celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase;
 • în cazul bisericilor din lemn, nu se va permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au uși de evacuare insuficiente și prezintă un risc foarte mare de incendiu;
 • evitarea desfășurării slujbelor religioase în lăcașurile de cult care sunt în curs de renovare/restaurare și interzicerea desfășurării lor în obiective în care sunt amplasate schele;
 • efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici și mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de inițiere a unui incendiu;
 • se interzice folosirea instalaţiilor electrice de iluminat cu defecţiuni sau improvizaţii, precum şi suprasolicitarea acestora.;
 • instruirea de către preoți, a participanților la slujbele religioase, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la distanță de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile aflate în interiorul bisericii și, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule;
 • interzicerea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor și a curților locașurilor de cult, precum și a cimitirelor din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activități se desfășoară, de regulă, premergător Sfintelor Sărbători de Paști;
 • desemnarea de către ierarhi, a unor persoane responsabile cu atribuții de supraveghere atentă pe durata desfășurării slujbelor religioase cu public numeros a activităților din interiorul lăcașului de cult și de intervenție operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (de exemplu stingătoare) și instruirea temeinică a acesora;
 • aducerea la cunoștința enoriașilor, de către preoți, a necesității păstrării calmului și evacuării în ordine în cazul producerii unui incendiu;
 • parcarea autovehiculelor în vecinătatea lăcașurilor de cult astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenție al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranții exteriori de incendiu;
 • instruirea de către factorii de conducere și administratorii așezămintelor mănăstirești, a persoanelor cazate în spațiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie să le respecte, precum și modul concret de acționare în situația producerii unor evenimente;
 • asigurarea permanentă a supravegherii atente a spațiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum lăcașurile de cult, colecțiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară și atelierele de restaurare, pentru eliminarea posibilității de sustragere a unor obiecte de valoare/de cult și, implicit, de recurgere la tehnica incendierii, pentru acoperirea urmelor unor asemenea infracț

  Respectarea normelor de prevenire la lăcaşurile de cult, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la un nivel corespunzător şi respectarea măsurilor de protecţie la foc enumerate mai sus pot constitui premise pentru apărarea împotriva focului a acestor obiective.

  Material realizat de Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Țara Bârsei’’  al județului Brașov

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close