(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic Zonal Construire locuință

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 07.07.2016, pe site-ul Municipiului Săcele precum si la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate urmatoarele documente (Etapa elaborării propunerilor):

Până la data de 22.07.2016, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertății nr.17, Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă,  Alina Vănășilă.

print