(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic Zonal „Comerț-Servicii”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională in administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 05.10.2017, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Memoriu General si Regulament Local de Urbanism Plan Urbanistic Zonal „Comerț-Servicii”, b-dul George Moroianu nr.226;
  2. Piese desenate – situația existentă, reglementări urbanistice si zonificare functionala, retele edilitare, regimul juridic.

Până la data de 20.10.2017, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 – Biroul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print