(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. Modificator Apa Rece-Camping Dârste

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională in administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 16.10.2017, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Memoriu General si Regulament Local de Urbanism PUZ Modificator Apa Rece-Camping Dârste
  2. Piese desenate – plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice, regim juridic.

Până la data de 10.11.2017, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 – Centrul de Informații Cetățeni (Biroul Urbanism) sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Publicul este invitat să participe la dezbaterea publică privind propunerile planului urbanistic zonal, organizată la Centrul Multicultural și Educațional Săcele, situat pe b-dul George Moroianu nr.17 în data de 20.11.2017 ora 13.00.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă

print