(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. “Construire depozit, birouri, amenajări exterioare, împrejmuire și racorduri utilități”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 20.02.2020 până la data de 04.04.2020, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotarare al Consiliului Local privind aprobarea P.U.Z. “Construire depozit, birouri, amenajări exterioare, împrejmuire și racorduri utilități”, strada Ecologiștilor, Municipiul Săcele. Document atașat
  2. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism “Construire depozit, birouri, amenajări exterioare, împrejmuire și racorduri utilități”, strada Ecologiștilor, Municipiul Săcele. Document atașat
  3. Piese desenate – plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice, rețele edilitare, regim juridic. Document atașat

Până la data de  04.03.2020 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 – Compartimentul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print