(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. Cimitir Municipal (Extinderea cimitirului de pe strada Tărlungului)- Etapa aprobării propunerilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 26.09.2022 până la data de 08.11.2022, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotarare a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Cimitir Municipal (Extinderea cimitirului de pe strada Tărlungului)”, Municipiul Săcele
  2. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal ”Cimitir Municipal (Extinderea cimitirului de pe strada Tărlungului)”, Municipiul Săcele și Referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal ”Cimitir Municipal (Extinderea cimitirului de pe strada Tărlungului)”, Municipiul Săcele
  3. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism PUZ ”Cimitir Municipal (Extinderea cimitirului de pe strada Tărlungului)”, Municipiul Săcele
  4. Piese desenate – plan de încadrare în PUG, plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice-zonificare, reglementări urbanistice-ilustrare, rețele edilitare, regim juridic.

Până la data de 10.10.2022 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print