(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 aprilie 2024

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 25.04.2024, orele 15.00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la Centrul Multicultural și Educațional, situat în Municipiul Săcele, str. George Moroianu nr. 17, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu  următorul Proiect de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 martie 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al sedinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 4 aprilie 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2024 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2025 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
7. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului și a cuantumului chiriei aferente Contractului de închiriere nr. 51513/12.09.2017 pentru închirierea imobilului cu destinație de școală situat în Municipiul Săcele, str. Nicolae Pană nr. 2 aparținând Bisericii Evanghelice-Lutherane- Parohia Satulung-Joseni și închiriat Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 10.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Biserica Evanghelică Lutherană Satulung Suseni – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
10. Proiect de hotărâre pentru acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe traseele operate de RATBV S.A., în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate efectuat în UAT-urile membre ale AMDDTPBv – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 856/13.10.2017 în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului „Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
12. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 7/06.01.2023 pentru proiectul „Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Electroprecizia din Municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici la faza obținerii Autorizației de Construire și proiect tehnic pentru investiția „AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2)” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Cimitir Municipal – SF” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Stații de autobuz Str. Câmpului – SF” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Stații de autobuz DJ103A – SF” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
18. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei unităţi locative din fondul locativ – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
F016
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuințe str. Iernii, Municipiul Săcele, (modificator al PUZ „Construire locuințe str. Timiș-str. Câmpului- Baciu”, aprobat cu H.C.L. nr. 121/22.12.2004) – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zonă servicii, depozitare, strada Câmpului – DN1A, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior – pentru partida 490/2400156800040 – și pentru partida 491/2400156800050 din U.P VI Tărlung – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
22. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul de sponsorizare catre Primăria Municipiului Săcele a unui număr de 100 puieți de talie mare, de către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
23. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30 mst (18,60 mc) lemn de foc, specia fag și diverse tari, către Casa Evanghelică a Ceangăilor din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
24. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst (9,30 mc) lemn de foc, specia fag și diverse tari către Biserica Evanghelică- Lutherană Parohia Satulung Suseni din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
25. Proiect de hotărâre privind acordarea, contra cost, a cantității de 10 mc lemn rotund pentru industrializare, d-lui Stoea Gheorghe – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui Complex pentru îngrijirea, conservarea și protecția speciei de urs brun, pe raza administrativ teritorială a Municipiului Săcele, în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
27. Proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în C.F. nr. 121281 Săcele, nr. cad.121281, în suprafață de 3683 mp –tronson 1, a imobilului înscris în C.F. nr. 121286 Săcele, nr. cad.121286, în suprafață de 5788 mp –tronson 2 și declararea acestora ca fiind de uz public local – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilui înscris în C.F. nr. 106744 Săcele, proprietar Municipiul Săcele-domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
29. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. nr. 104489 Săcele, nr. cad 104489, aparținând domeniului public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 102928, având nr. cadastral 102928- C1, în unități individuale – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în C.F. nr. 115089 Săcele, C.F. nr. 115090 Săcele, C.F. nr. 115091 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
32. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în C.F. nr. 110619 Săcele, nr.top 8568/18, în suprafață de 274 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
33. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în C.F. nr. 102192 Săcele, nr.top 3479/2/1/1/1/1/1/2, situat în Cartierul Ștefan cel Mare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

34. Diverse

print