(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 21 aprilie 2022

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  21 aprilie 2022:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 24 martie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 31 martie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 7 aprilie 2022  – iniţiator PRIMAR Ing.

      POPA  VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4 .

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a ajutorului de minimis individual până la data de 31.12.2023 pentru C. ELECTROPRECIZIA S.A., administratorul Parcului Industrial Electroprecizia și acordarea de facilități fiscale constând în scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe  teren aferente clădirilor şi terenurilor care fac parte din infrastructura parcului industrial situat pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor taxi stabilite în Anexa 1 la Regulamentul de organizare și  executare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de  închiriere în Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L.  nr. 81/25.09.2008–  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în numerar, cu suma de 600.000 lei și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății Servicii Săcelene S.R.L – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2021 al Societății Servicii Săcelene S.R.L. și a Raportului Administratorilor privind activitatea Societății Servicii Săcelene S.R.L. pe anul 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 4;  

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al RPLP Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat nr. 37712/2022, încheiat între UAT Municipiul Săcele, Spitalul Municipal Săcele și Asociația Îngrijire Acasă, pentru proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM” cod SMIS 152324 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM”, cod SMIS 152324 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Reabilitare și modernizare Gradinița cu program normal nr. 4 – str. General Ion  Dragalina nr. 78, în Municipiul Săcele, Brașov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitare și modernizare Gradinița cu program normal nr. 4 – str. General Ion Dragalina nr. 78, în Municipiul Săcele, jud. Brașov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, Municipiul Săcele, jud. Braşov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, Municipiul Săcele, jud. Braşov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creare de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber” și a cheltuielilor legate de proiect – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în art. 2 din H.C.L. nr. 26/27.01.2022 privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – str. De Mijloc – reabilitare și modernizare” – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire 8 (opt) locuințe unifamiliale”, strada Timocului, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire 3 (trei) locuințe unifamiliale”, strada George Coșbuc, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuință și anexă“, strada Livezii nr. 28, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior ale partizilor, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, pentru anul de producție 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida 322/2200156800090 din U.P. VI Tărlung – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,  4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc, unui număr de 17 pensionari silvici – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30  mst  lemn  de foc specia fag  și diverse tari, către Casa Evanghelică a Ceangăilor  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15  mst  lemn  de foc specia fag  și diverse tari către Biserica Evanghelică  Lutherană, Parohia Satulung – Joseni – iniţiator PRIMAR

        Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15  mst  lemn  de foc specia fag  și diverse tari  către  Mănăstirea Brădet  cu   Hramul ,,Înălțarea Domnului” – iniţiator PRIMAR

        Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF 116229 Săcele, nr.top 7141/3/1/2/7 și imobilul înscris în CF nr.116231 Săcele, nr.top   7141/3/1/2/4,   situate în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR   Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la  domeniul  privat  al  Municipiului  Săcele  a   imobilelor  terenuri, înscrise în CF nr. 106709 Săcele, nr.cadastral 106709, CF nr. 105701 Săcele,  nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/2 , CF nr. 113363 Săcele, nr.top  7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/1/2/2, CF nr. 101459 Săcele,  nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, situate în cartierul Electroprecizia – zona piață – iniţiator   PRIMAR   Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele (cartier Movilă) a imobilului înscris în CF nr.111011 Săcele, nr.top 1299/1/1/2 – iniţiator PRIMAR   POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 35. Informare privitoare la adresa membrilor Consiliului de Administrație al P.L.P. Săcele R.A. pentru modificarea cuantumului indemnizației fixe.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close