(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 26 octombrie - 0.48  |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 aprilie 2019

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în  data de 25.04.2019, orele 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Sacele, aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Anexei 3.1 și a costului unitar pe kilometru prevăzute în  Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate În Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 57/ 23.03.2017 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului brut total de 60,8 mii mc  de masă  lemnoasă pe picior destinat  recoltării  pentru anul de  producție 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2019 a volumului total de 61,0 mii mc masă lemnoasă  –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe anul 2019 ale RPLP Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Scrisorii de asteptări” privind administrarea și conducerea Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2019 a volumului total de 61,0 mii mc masă către agenții economici prin licitație/ negociere și către populație pentru nevoi locale prin vânzare directă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi de 50 m3 lemn rotund răşinoase pentru industrializare (SR 1294/1993) cu capătul subţire >=24 cm, domnului Muntean Alexandru, cu domiciliul in Municipiul Săcele, Str. Mocanilor nr. 44 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre pentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020 – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Gârcini” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea  Municipiului Săcele la Vire (Franța) și a cheltuielilor de deplasare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei unități locative sociale din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 2 unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Sacelene S.R.L.,  în condiţiile stabilite în Hotărârea de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru definirea criteriilor și a modalității de stabilire a zonelor de impozitare în Municipiul Săcele – iniţiator consilier local NIȚESCU CIPRIAN;
 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Săcele a dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului-construcție identificat în CF 115014-C1-U2 al localității Săcele, nr.top.(1308, 1309, 1310)/1, situat în Municipiul Săcele B-dul George Moroianu nr. 382 – – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.115591 al localității Săcele, nr.cad.115591 în suprafață de 56 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației –actualizare date imobil înscris în CF 110975 Săcele, nr.top 9446/1/1/3/1, domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF 113677 Săcele nr.top 4,5 și a imobilului înscris în CF 112796 Săcele nr.top 6,7    – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale – primă înscriere imobil – Tabără Brădet în suprafață de 24.976 mp curți- construcții, domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

 • Informare cu privire la aprobarea Raportului referitor la finanțele publice ale județului Brașov;
 • Raportul privind modul de ducere la îndeplinire de către S.C. Servicii Săcelene a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 24/20.03.2014 a Curții de Conturi a României;
 • Informare cu privire la stadiul ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L.;
 • Informare cu privire măsurile dispuse de către Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 4/01.04.2019 pentru înlăturarea deficiențelor constate la S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close