(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 10 august - 4.55  |  

Obligativitatea încheierii contractelor de prestări servicii de salubritate

În eforturile comune de a avea un municipiu cât mai curat, se impune o colaborare mai strânsă între Primărie și TOȚI locuitorii orașului, cu respectarea legislației în domeniu. În acest sens în “Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Săcele”, se stabilește în mod expres că “persoanele fizice și juridice, instituții publice de pe raza Municipiului Săcele au OBLIGAȚIA să încheie contract pentru prestarea serviciului de salubrizare cu operatorul licențiat”.

La această dată, o parte importantă dintre locuitorii urbei noastre (cca. 50%) nu au încheiate contracte de salubritate și NU achită contravaloarea prestării acestui serviciu, fapt care contribuie la apariția depozitărilor necontrolate, a  depozitării gunoiului menajer în coșurile de gunoi stradale sau pe carosabil și trotuare. Legea 101/2006, republicată, a serviciului de salubrizare a localităților, art. 26 alin. 3) stipulează că “autoritățile administrației publice locale au obligația de a institui taxe speciale în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract”.

Ținând cont de toate cele prezentate anterior, precum și de faptul că nu este normal ca unii (corecți) să plătească, iar alții (incorecți) nu, Consiliul Local al Municipiului Săcele a adoptat prin Hotărârea 84 din 26.04.2018 instituirea unei taxe speciale de salubrizare pentru toate persoanelor fizice și juridice de pe raza municipiului Săcele care nu pot face dovada, la 31 Decembrie 2018 că au încheiat un contract de salubritate cu operatorul licențiat (S.C. CIBIN S.R.L.) sau care, la data încheierii contractului, au prezentat date eronate (de ex. au declarat un număr mai mic de persoane decât cel existent în realitate la adresă).

Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare până la data de 31.12.2018 este de 10 lei/persoană/lună. Această taxă se va putea achita fie în numerar la ghișeele serviciului de Impozite și taxe a Municipiului Săcele, fie prin mandat poștal (codurile IBAN se regăsesc pe site-ul Primăriei Săcele).

Pentru anul 2019 taxa specială de salubrizare se plătește integral anticipat sau în două rate egale, până la datele de 31 Martie și 30 Septembrie . Pentru neplata la termenul scadent menționat se vor datora majorări de întârziere. În situația în care, ulterior impunerii, persoanele fizice și juridice încheie contracte cu operatorul de salubritate, aceștia nu mai datorează taxa specială începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a încheiat contractul.

Sperăm să fim înțeleși în demersul nostru de a avea un municipiu cât mai curat, iar în cazul salubrizării având la bază principiul echității – toate persoanele, fizice sau juridice, care beneficiază de activități specifice serviciului de salubrizare – să achite contravaloarea acestui serviciu.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close