(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Obligativitatea încheierii contractelor de prestări servicii de salubritate

În eforturile comune de a avea un municipiu cât mai curat, se impune o colaborare mai strânsă între Primărie și TOȚI locuitorii orașului, cu respectarea legislației în domeniu. În acest sens în „Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Săcele”, se stabilește în mod expres că „persoanele fizice și juridice, instituții publice de pe raza Municipiului Săcele au OBLIGAȚIA să încheie contract pentru prestarea serviciului de salubrizare cu operatorul licențiat”.

La această dată, o parte importantă dintre locuitorii urbei noastre (cca. 50%) nu au încheiate contracte de salubritate și NU achită contravaloarea prestării acestui serviciu, fapt care contribuie la apariția depozitărilor necontrolate, a  depozitării gunoiului menajer în coșurile de gunoi stradale sau pe carosabil și trotuare. Legea 101/2006, republicată, a serviciului de salubrizare a localităților, art. 26 alin. 3) stipulează că „autoritățile administrației publice locale au obligația de a institui taxe speciale în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract”.

Ținând cont de toate cele prezentate anterior, precum și de faptul că nu este normal ca unii (corecți) să plătească, iar alții (incorecți) nu, Consiliul Local al Municipiului Săcele a adoptat prin Hotărârea 84 din 26.04.2018 instituirea unei taxe speciale de salubrizare pentru toate persoanelor fizice și juridice de pe raza municipiului Săcele care nu pot face dovada, la 31 Decembrie 2018 că au încheiat un contract de salubritate cu operatorul licențiat (S.C. CIBIN S.R.L.) sau care, la data încheierii contractului, au prezentat date eronate (de ex. au declarat un număr mai mic de persoane decât cel existent în realitate la adresă).

Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare până la data de 31.12.2018 este de 10 lei/persoană/lună. Această taxă se va putea achita fie în numerar la ghișeele serviciului de Impozite și taxe a Municipiului Săcele, fie prin mandat poștal (codurile IBAN se regăsesc pe site-ul Primăriei Săcele).

Pentru anul 2019 taxa specială de salubrizare se plătește integral anticipat sau în două rate egale, până la datele de 31 Martie și 30 Septembrie . Pentru neplata la termenul scadent menționat se vor datora majorări de întârziere. În situația în care, ulterior impunerii, persoanele fizice și juridice încheie contracte cu operatorul de salubritate, aceștia nu mai datorează taxa specială începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a încheiat contractul.

Sperăm să fim înțeleși în demersul nostru de a avea un municipiu cât mai curat, iar în cazul salubrizării având la bază principiul echității – toate persoanele, fizice sau juridice, care beneficiază de activități specifice serviciului de salubrizare – să achite contravaloarea acestui serviciu.

print