(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 47 alin. (4) din Legea 207/2015,  privind Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise Notificări pentru următorii contribuabili, persoane fizice,  din tabelul anexat prezentului. Actele administrative pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent. Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 11.07.2019.

PROCES-VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr. 55562 din 11.07.2019

 Întrucât actul administrativ nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 din Legea 207/2015, privind Codul de procedura fiscală, subsemnatul ec.Mircioiu Sebastian, Sef serviciu Taxe si Impozite am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea 207/2015, la comunicarea actului administrative prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 11.07.2019, concomitent la sediul Primariei Municipiului Sacele şi pe pagina de Internet, anunţul nr.55562 din 11.07.2019.

Document atașat

print