(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Modificare parțială PUZ ”Centru Satulung Etapa I Săcele”

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 07.10.2022, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism Modificare parțială PUZ ”Centru Satulung Etapa I Săcele”, aprobat cu HCL nr.92/24.07.2014 – construire creșă, inițiator Municipiul Săcele
  2. Piese desenate – plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice, mobilare, rețele edilitare, situația juridică.

Până la data de 27.10.2022, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 – Centrul de Informații Cetățeni sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro.

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă

print