(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Licitație publică de închiriere a unei suprafețe de 20 mp din imobilul teren înscris în CF. nr. 117120 Săcele

Primăria Municipiului Săcele, cod fiscal 4317649, cu sediul în Săcele, Piața Libertății  nr. 17, organizează o nouă licitație publică cu ofertă în plic închis privind închirierea unei suprafețe de 20 mp din imobilul teren înscris în CF. nr. 117120 Săcele – Strada Oituz nr. 54, în vederea amplasării unui chioșc alimentar. 

Acte solicitate: conform caietului de sarcini, disponibil la Sediul Primăriei Municipiului Săcele, camera nr. 13, în valoare de 50 lei/buc.

Taxă participare licitație în valoare de 100 lei/participare.

Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Săcele în data de 04.07.2024, ora 13:00, în caz de balotaj, noile sesiuni vor fi în data de 05.07.2024, 08.07.2024 și 09.07.2024.

Termenul limită de depunere al ofertelor și solicitarea clarificărilor este: 03.07.2024, ora 16:00, la Compartiment Relații Publice – Informații Cetățeni, camera nr. 13.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

Ofertele se depun în plic sigilat, precizându-se data, ora și obiectul licitației pentru care este depusă oferta.

Garanția depusă, taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini rămân valabile, doar cererea de participare trebuie reînnoită și documentele de eligibilitate dacă au expirat, pentru fiecare termen al licitației.

Informații suplimentare : tel. 0268/276164, int. 130 – Compartiment Patrimoniu

print