(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

„LICITAȚIE PUBLICĂ CU OFERTĂ ÎN PLIC ÎNCHIS, PENTRU VÂNZAREA TERENULUI ÎNSCRIS ÎN CF 119320 SĂCELE”

Primăria Municipiului Săcele, cod fiscal 4317649, cu sediul în Săcele,  Piața Libertății  nr. 17, organizează în data de 28.09.2022, ora 14:00 licitația publică cu ofertă în plic închis, pentru vânzarea terenului înscris în CF 119320 Săcele situat în Municipiul Săcele Str. Brașovului nr. 147.

Acte solicitate: conform caietului de sarcini, disponibil la Sediul   Primăriei Municipiului Săcele, camera nr. 13, în valoare de 50 lei.

Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Săcele, iar în caz de neadjudecare se vor organiza licitații în data de : 05.10.2022, ora 14:00 și 12.10.2022, ora 14:00.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

Ofertele se depun în plic sigilat, precizându-se data, ora și obiectul licitației pentru care este depusă oferta.

Garanția depusă, taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini rămân valabile, doar cererea de participare trebuie reînnoită și documentele de eligibilitate dacă au expirat, pentru fiecare termen al licitației.

Termenul limită de depunere al ofertelor și solicitarea clarificărilor este: 26.09.2022, ora 1600, la Centrul de Informare Cetățeni, camera nr. 13.

Informații suplimentare : tel. 0268/276164, int. 130 – Compartiment Patrimoniu.

print