(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Licitația publică de vânzare a imobilelor înscrise în CF 120761 Săcele și în CF 120742 Săcele

Primăria Municipiului Săcele, cod fiscal 4317649, cu sediul în Săcele, Piața Libertății  nr. 17, organizează o nouă licitație publică cu ofertă în plic închis privind vânzarea terenurilor înscrise în:

  • CF nr. 120761 Săcele situat în Municipiul Săcele – zona Str. Câmpului
  • CF nr. 120742 Săcele situat în Municipiul Săcele – zona Str. Câmpului

 Acte solicitate: conform caietelor de sarcini, disponibile la Sediul Primăriei Municipiului Săcele, camera nr. 13, în valoare de 50 lei/buc.

Taxă participare licitație în valoare de 100lei/participare.

Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Săcele în data de 04.07.2024, începând cu ora 14:00, în caz de balotaj, noile sesiuni vor fi în data de 05.07.2024, 08.07.2024 și 09.07.2024.

Termenul limită de depunere al ofertelor și solicitarea clarificărilor este: 03.07.2024, ora 16:00, la Compartiment Relații Publice – Informații Cetățeni, camera nr. 13.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă pe imobil.

Ofertele se depun în plic sigilat, precizându-se data, ora și obiectul licitației pentru care este depusă oferta.

Garanția depusă, taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini rămân valabile, doar cererea de participare trebuie reînnoită și documentele de eligibilitate dacă au expirat, pentru fiecare termen al licitației.

            Informații suplimentare : tel. 0268/276164, int. 130 – Compartiment Patrimoniu.

print