(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Impozite şi Taxe Locale în anul 2015

Având în vedere că Municipiul Săcele se încadrează în localităţile urbane de rangul II şi ţinând cont de prevederile art. 287, art. ale 288, ale art. 292 din Legea nr. 571 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii de Guvern nr.  44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii de Guvern nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; ale Hotărârii de Guvern nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013; ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi; ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, anexăm mai jos Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Săcele şi anexele acesteia, pentru stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

– Hotărârea Consiliului Local şi anexele acesteia, nr.143/17.12.2014 pentru stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

print