(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Finanțări nerambursabile pe anul 2020

ANUNȚ DE PARTICIPARE

În atenția solicitanților de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Săcele pe anul 2020 în baza Legii 350/ 2005

Autoritatea finanțatoare Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății nr. 17, cod poștal 505600, tel./fax +40-268- 276.164/ 273.091, e-mail: primaria@municipiulsacele.ro, în baza  Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pe anul 2020.

Din bugetul local al Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 42/ 27.02.2020, pe anul 2020 vor fi finanțate proiecte de interes local în valoare de 450 mii lei pentru următoarele domenii:

Regulament General și Anexe;

– acțiuni și programe sportive: suma totală: 150 mii lei.  (Regulament  +  Anexe)

– programe, proiecte și acțiuni culturale: suma totală: 150 mii lei. ( Regulament +  Anexe)

– programele cultelor religioase recunoscute de lege în România: suma totală: 150 mii lei.  (Regulament + Anexe)

Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Săcele este reglementată de Regulamentele privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru fiecare domeniu aprobate prin H.C.L. nr. 24/ 15.02.2016, H.C.L. nr. 25/ 15.02.2016, H.C.L. nr. 26/ 15.02.2016 și H.C.L. nr. 27/ 15.02.2016.  

În temeiul art. 20 alin (1) al Legii nr. 350/2005 termenul de depunere al solicitărilor este 10.04.2020 ora 16:00.

Proiectele de finanțare nerambursabilă  se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, Str. Piața Libertății nr. 17, cam. 13. Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse decât cele solicitate de către comisia de evaluare și selecționare. Selecția și evaluarea dosarelor depuse se va efectua în perioada 13.04.2020- 08.05.2020 și se vor face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului aprobat. Depunerea contestațiilor se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției care va fi publicat pe website- ul www.municipiulsacele.ro, soluționarea acestora făcându- se  în termen de 5 zile lucrătoare.

Documentația pentru elaborarea proiectelor și infomațiilor suplimentare se poate obține de la Primăria Municipiului Săcele, tel. 0268/276164 sau pe website-ul Primăriei Municipiului Săcele www.municipiulsacele.ro.

Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI- a, nr. 46 din ­­­­­­­­­11.03.2020.

          

print