(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Drept la replică

Ca urmare a articolului publicat de Saceleanul.ro, intitulat “Se cere cercetarea disciplinară a unei persoane cu greutate din administrația săceleană” , Primăria Municipiului Săcele face următoarele precizări:

– Ca urmare a emiterii Ordinului Prefectului Județului Brașov nr.139 din 06.02.2020 prin care se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Motoc Bogdan George, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Săcele, ales pe lista Partidului ALDE la scrutinul din anul 2016 precum și declararea vacantă a locului de consilier local , executivul Primăriei Municipiului Săcele a întreprins toate demersurile legale în vederea punerii în aplicare a prevederilor articolului 602 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, în sensul validării următorului supleant desemnat și transmis de partidul politic, în speță ALDE
– În data de 27.02.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Săcele, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului supleantului în persoana domnului Gheorghiță Mutu Petre a fost respins prin neîntrunirea cvorumului necesar validării mandatului de consilier local, conform prevederilor legale invocate mai sus
– Locul de consilier local a rămas vacant până la noi dispoziții
– Consiliul Local al Municipiului Săcele funcționează legal în continuare cu un număr de 18 consilieri locali în funcție

print