(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Dezbaterea publică privind propunerile preliminare ale P.U.G. Municipiul Săcele

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011,

Primăria Municipiului Săcele invită publicul interesat la dezbaterea publică privind propunerile preliminare ale PUG, ce va avea loc în data de 20.04.2023, ora 14.00  la Centrul Multicultural și Educaționat – sala de spectacole.

Documentația poate fi consultată în continuare pe pagina de internet a instituției accesând link-ul: https://www.municipiulsacele.ro/propuneri-preliminare-in-vederea-actualizarii-p-u-g-municipiul-sacele/, cât și la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 – Centrul de Informații Cetățeni.

print