(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |  

Declaraţia De Politică În Domeniul Calităţii

Primăria Municipiului Săcele este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale.

Politica Primăriei Municipiului Săcele în domeniul calităţii este de a furniza servicii la cele mai înalte standarde de calitate cetăţenilor şi a celorlalte părţi interesate în vederea obţinerii satisfacţiei şi încrederii acestora în administraţia publică locală, în condiţii de eficienţă şi eficacitate conform obligaţiilor de conformare aplicabile.

Misiunea noastră este ca prin competenţele de care dispunem, să fim în slujba cetăţeanului şi de a stimula şi sprijini creşterea prosperităţii şi a bunăstării municipiului cu servicii de planificare, dezvoltare şi administrare a municipiului Săcele în domeniul teritorial, edilitar, administrativ, cultural, social, mediu, ordine publică şi integrare europeană. În toate acţiunile noastre respectăm cetăţeanul, cerinţele sale şi legalitatea.

Prin politica referitoare la calitate dorim să realizăm focalizarea eforturilor funcţionarilor publici în direcţia îndeplinirii principalelor obiective strategice:

 1. Creşterea responsabilităţii faţă de cetăţenii municipiului Săcele şi faţă de instituţiile statului, în condiţii de eficienţă, rentabilitate şi perfecţionare a serviciilor, în scopul obţinerii satisfacţiei acestora, al păstrării şi îmbunătăţirii imaginii instituţiei.
 2. Îmbunătăţirea continuă a calităţii.

Pentru realizarea acestei politici avem în vedere realizarea următoarelor obiective:

 1. Menţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii, implementat în instituţie şi obţinerea recertificării conform ISO 9001:2015;
 2. Redeschiderea Spitalului Municipal Săcele;
 3. Acordarea de premii celor mai buni elevi săceleni;
 4. Acordarea de facilităţi unor persoane care circulă cu transportul public săcelean: elevi, studenţi şi pensionari;
 5. Crearea în organigrama Primăriei a unei structuri eficiente pentru atragerea de fonduri U.E;
 6. Înfiinţare Centrul de informare turistică;
 7. Organizarea de evenimente cultural-artistice care să fie transformate în adevărate sărbatori locale, cu impact regional, naţional şi internaţional;
 8. Realizarea unei imagini favorabile şi creşterea reputaţiei Primăriei municipiului Săcele;
 9. Satisfacerea cerinţelor clienţilor prin definirea şi îndeplinirea cerinţelor acestora şi creşterea numărului de servicii oferite.
 10. Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern la toate nivele de conducere şi execuţie din cadrul PMS;
 11. Gestionarea eficientă a terenurilor aparţinând Muncipiului Săcele;
 12. Asigurarea unor servicii de calitate privind cadastrul pentru persoane fizice şi juridice;
 13. Asigurarea veniturilor şi gestionarea impozitelor şi taxelor locale;
 14. Gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate pentru desfăşurarea activităţii PMS;
 15. Răspunderea cu promptitudine la solicitările persoanelor interesate;

Conducerea Primăriei Municipiului Săcele se angajează să acţioneze pentru îndeplinirea politicii în domeniul calităţii, a obiectivelor stabilite, pentru îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii, pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor, pentru respectarea angajamentului de integritate asigurând în acest scop alocarea resurselor umane, financiare şi menţinerea infrastructurii necesare realizării conformităţii serviciilor prestate în raport cu cerinţele impuse.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close