(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2014

Nr./DataTitlul Hotărârii
154/19.12.2014pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2014
153/17.12.2014privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
152/17.12.2014pentru numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele
151/17.12.2014pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2014 pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
150/17.12.2014pentru aprobarea documentaţiei tehnice nr. 22/2014 privind „Alimentare cu energie electrică Centru multicultural şi educaţional Săcele” şi a valorii totale de execuţie de 376.789,97 lei cu T.V.A. inclus
149/17.12.2014privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2015-2016 de pe raza Municipiului Săcele
148/17.12.2014pentru aprobarea efectuării în anul 2015 a concediului de odihnă anual neefectuat
în anul 2014 de către Primarul şi Viceprimarul Municipiului Săcele
147/17.12.2014privind aprobarea vânzării unei unităţi locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul Contractului de închiriere
146/17.12.2014privind aprobarea statului de funcţii din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Săcele
145/17.12.2014privind aprobarea Contractului de mandat, a obiectivelor şi a criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A.
144/17.12.2014privind scoaterea din evidenţele fiscale a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate
143/17.12.2014pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
142/17.12.2014privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Săcele pentru perioada 2014-2020
141/12.12.2014pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2014
140/05.12.2014pentru aprobarea prelungirii valabilităţii Scrisorii de Garanţie din partea „Fondului de Garantare a Creditului Rural” la Proiectul având ca obiect ”Reabilitare drum forestier Tărlung L=10,30 km, Municipiul Săcele
139/05.12.2014privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
138/27.11.2014privind scoaterea definitivă din fondul forestier a suprafeţei de teren de 1000 mp., înscrisă în C.F. 106953 sub nr. top 9446/1/1/3/2, aflată în proprietatea publică a Municipiului Săcele şi atribuirea în folosinţă gratuită a acesteia către Parohia Ortodoxă Săcele-Gîrcini
137/27.11.2014privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare P.U.Z. zona lângă C.E.T.” – str. Ecologiştilor
136/27.11.2014pentru aprobarea alocării, cu titlu de sponsorizare, a sumei de 30.565 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele pentru repararea împrejmuirii Consulatului Onorific al Regatului Haşemit al Iordaniei, aflat pe raza Municipiului Săcele
135/27.11.2014privind aprobarea acordării normei de hrană personalului Direcţiei Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, începând cu data de 01.01.2015
134/27.11.2014privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 2 m steri material lemnos pentru foc, unui număr de 40 de familii nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Săcele
133/27.11.2014pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2014
132/27.11.2014privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire imobil-teren înscris în C.F. nr. 110827 Săcele,
nr. cad. 110827, în suprafaţă de 498 mp, situat în intravilanul Municipiului Săcele, str. 15 Noiembrie
131/27.11.2014privind aprobarea încheierii Actului Adiţional nr. 3 la Contractul de comodat nr. 37440/10.08.2009 având ca obiect imobilul situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 11, cu destinaţia „Cămin de bătrâni”
130/27.11.2014pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2014 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
129/27.11.2014privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 10 m3 lemn lucru răşinoase domnului
Ilie Petru, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Vulturului nr. 34
128/27.11.2014pentru numirea Consiliului de administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele
127/30.10.2014pentru aprobarea asocierii Municipiului Săcele cu Judeţul Braşov în vederea alocării sumei de 250.000 lei pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii necesare redeschiderii Spitalului Municipal Săcele
126/30.10.2014privind aprobarea vânzării unei unităţi locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere
125/30.10.2014privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele
pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele
124/30.10.2014pentru aprobarea rectificării bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014
123/30.10.2014privind însuşirea Raportului de evaluare, aprobarea preţului pentru vânzare şi aprobarea vânzării unui teren situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr. 103, titularului contractului de concesiune
122/30.10.2014privind aprobarea vânzării a două unităţi locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere
121/30.10.2014privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuşirea Raportului de evaluare a acestuia şi aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008
120/30.10.2014privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuşirea Raportului de evaluare a acestuia şi aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008
119/30.10.2014privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuşirea Raportului de evaluare a acestuia şi aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008
118/30.10.2014pentru aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 2014
117/30.10.2014aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile august şi septembrie 2014
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în alta localitate decât cea de reşedinţă
116/30.10.2014privind aprobarea renunţării la răscumpărarea cabinetului medical deţinut de cabinet medical individual dr. Coman Irene în policlinica Municipiului Săcele
115/18.09.2014privind desemnarea Preşedintelui de Şedinţă
114/18.09.2014privind aprobarea Documentaţiei de Atribuire pentru Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune
113/18.09.2014pentru aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014
112/18.09.2014privind aprobarea participării Municipiului Săcele, în calitate de partener, în cadrul Rundei a doua a Fondului ONG România, Componenta 4 – Servicii sociale şi de bază, parte a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, în vederea implementării Proiectului «SENIOR», precum şi încheierea unui Acord de parteneriat
111/18.09.2014pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie şi august 2014 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă

110/18.09.2014privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe unifamiliale între drumurile DE 296 şi DE 300 Săcele”


109/18.09.2014privind alocarea sumei de 4.000 lei Clubului Sportiv Rugby Săcele cu destinaţia de premiere a sportivilor care au obţinut titlul de campioni naţionali la categoria U12 în anul 2014 şi a antrenorilor
108/18.09.2014numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al R.A.G.C.P.S. Săcele pe poziţia vacantă

107/18.09.2014privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitati de 4,8 mst (3 mc)/persoană lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor pentru iarna 2014-2015, unui număr de 46 veterani de război şi văduve de veterani de război din Municipiul Săcele
106/18.09.2014privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 6 m3 lemn lucru răşinoase domnului Brumar Victor, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Gîrcinului nr. 28

105/18.09.2014privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităti de 24 metri steri lemn de foc pentru Casa Creştina „Csangó Ház” pe perioada sezonului rece 2014-2015
104/18.09.2014privind aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cad. 110460, în suprafaţă de 1573 mp şi nr. top. 9037/2/1, 9038/2/1, 9041/1/2/1, 9042/2/1, 9043/2/1, în suprafaţă de 67 mp, situate în intravilanul Municipiului Săcele, zona Brădet

103/18.09.2014privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 50 mc lemn lucru răşinoase
necesare lucrărilor de refacere garduri la şcoli şi grădiniţe, precum şi pentru refacerea acoperişului şi a gardului la Dispensarul veterinar din Municipiul Săcele

102/18.09.2014privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 72 metri steri lemn foc pentru sezonul rece, Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc

101/18.09.2014privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-nei ETELKA BARKÓ
100/24.07.2014privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A.G.C.P.S. Săcele
99/24.07.2014privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal al R.A.G.C.P.S. Săcele pentru anul 2014
98/24.07.2014privind aprobarea achiziţionării de consultanţă, asistenţă juridică şi/sau reprezentare în justiţie
97/24.07.2014pentru aprobarea Contractului-Cadru privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Săcele prin Concesiune
96/24.07.2014privind modificarea şi completarea Anexei nr. 4 - Caietul de Sarcini pentru Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune aprobat prin H.C.L. nr. 22/20.02.2014 privind aprobarea Gestiunii Delegate a Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare, a Indicatorilor de performanţă, a Studiului de Fundamentare şi a Caietului de Sarcini privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune
95/24.07.2014pentru aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului 2014
94/24.07.2014pentru aprobarea rectificării bugetului local si a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014
93/24.07.2014privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 6 m³1emn lucru răşinoase doamnei Zămăcău Elena, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Rodnei nr. 27
92/24.07.2014privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă CENTRU SATULUNG ETAPA I - SĂCELE
91/24.07.2014pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2014 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
90/24.07.2014pentru actualizarea Comisiei Tehnice de Circulaţie din Municipiul Săcele şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia
89/24.07.2014privind repartizarea a două unităţi locative sociale, în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite conform Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor din Municipiul Săcele
88/24.07.2014privind aprobarea criteriilor de departajare pentru acordarea, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de material lemnos pentru foc familiilor nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Săcele şi acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 2 m3/ familie material lemnos pentru foc unui număr de 100 de familii nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Săcele
87/24.07.2014privind constatarea încadrării cheltuielilor de personal în plafonul salarial aprobat prin bugetul local
86/24.07.2014privind înregistrarea Serviciului Impozite şi Taxe Locale din Primăria Municipiului Săcele în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor
85/19.06.2014privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
84/19.06.2014pentru aprobarea Documentului de Pozitie (DP) privind modul de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov
83/19.06.2014pentru rectificarea bugetului local pe anul 2014
82/19.06.2014privind repartizarea a 4 unităţi locative sociale în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor din Municipiul Săcele
81/19.06.2014pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2014 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
80/19.06.2014privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2014
79/19.06.2014pentru respingerea proiectului de hotărâre privind acordarea a unei cantităţi a câte 2 m³ material lemnos pentru foc unui număr de 100 familii nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Săcele
78/19.06.2014privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuşirea Raportului de Evaluare a acestuia şi aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008
77/19.06.2014privind aprobare documentaţie cadastrală de dezlipire imobil-teren înscris în C.F. nr. 104963 Săcele, nr. cad. 104963, în suprafaţă de 23820 mp, situat în intravilanul Municipiului Săcele, zona Brădet
76/19.06.2014privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 25 m³ lemn lucru răşinoase domnului Ispir Cătălin, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Carpaţilor nr. 15
75/19.06.2014privind acceptarea ofertei de donaţie a numiţilor Veres - Partin Vilmos şi Veress Gavril pentru terenul cu destinaţie de drum în suprafaţă de 847 mp, înscris în C.F. nr. 109982 al localităţii Săcele, nr. cad. 109982
74/19.06.2014privind aprobare documentaţie cadastrală de dezlipire imobil-teren înscris în C.F. nr. 110239 Săcele, nr. cad. 110239, în suprafaţă de 4175 mp, situat în intravilanul Municipiului Săcele, str. 15 Noiembrie
73/19.06.2014privind acceptarea ofertei de donaţie a numiţilor Veres - Partin Vilmos, Alice Anamaria Plescan, prin mandatar Mihail Dan, Popovici Raluca-Elena şi soţul Popovici Ionuţ, pentru terenul cu destinaţie de drum în suprafaţă de 772 mp, înscris în C.F. nr. 109980 al localităţii Săcele, nr. cad. 109980
72/22.05.2014privind aprobarea vânzării unei unităţi locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
71/22.05.2014privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele, post-mortem D-lui Profesor Neculai URSU
70/22.05.2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A
69/22.05.2014pentru aprobarea contului anual de executie bugetara pe anul 2013
68/22.05.2014pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local, persoanei juridice S.C. LEFRUMARIN S.R.L
67/22.05.2014privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 19/20.02.2014 pentru actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a acesteia
66/22.05.2014pentru aprobarea exerciţiului financiar pe anul 2013 al R.A.G.C.P.S. Săcele
65/22.05.2014privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 20 m3 lemn lucru răşinoase doamnei Aliz Elena, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. George Moroianu nr. 423
64/22.05.2014pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2014 pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
63/22.05.2014privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință zona Brădet în Municipiul Săcele”
62/22.05.2014privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a cotei de ½ din cabinetul medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuşirea Raportului de evaluare a acestuia şi aprobarea vânzarii conform O.U.G. nr. 68/2008
61/22.05.2014privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuşirea Raportului de evaluare a acestuia şi aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008
60/22.05.2014pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A.G.C.P.S. Săcele
59/22.05.2014pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal al R.A.G.C.P.S. Săcele, pentru anul 2014
58/22.05.2014privind aprobarea participării Municipiului Sacele la Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014), pentru implementarea proiectului «Incluziune Socială Pentru Toţi Membrii Comunităţii”
57/22.05.2014privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Săcele, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială şi a Ghidului pentru beneficiarii de servicii de asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele
56/22.05.2014privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr.103 şi întocmirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării
55/22.05.2014privind acceptarea cotei de 82.836/1.080.000 din 1080 mp teren înscris în C.F. nr. 100405 al localitatii Săcele, nr.cad. 100405, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate al numitului Alexe Claudiu
54/22.05.2014privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Contractului – cadru pentru închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele
53/22.05.2014privind acordarea pentru anul 2014, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6 mc lemn foc de persoană pentru un număr de 13 pensionari silvici din cadrul Ocolului Silvic din Municipiul Săcele
52/22.05.2014privind validarea mandatului de consilier local al domnului Jitaru Gheorghe
51/28.04.2041privind repartizarea a două unităţi locative sociale, în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor din Municipiul Săcele
50/28.04.2014pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2014
49/28.04.2014pentru aprobarea rectificării bugetului local şi a
bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014

48/17.04.2014privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului PANAIT BIAN CRISTIAN, ca urmare a pierderii calităţii de membru al Partidului Social Democrat pe a cărui listă a fost ales şi declararea ca vacant a locului de consilier local al acestuia
47/17.04.2014pentru modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 177/2010 privind recunoaşterea limitelor administrativ teritoriale între U.A.T. Săcele şi U.A.T.-urile învecinate
46/17.04.2014privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor din Municipiul Săcele, stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă şi aprobarea modelului contractului de închiriere
45/17.04.2014pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 20/20.02.2014 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 141 din 19.12.2013 privind închirierea unor spaţii din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale
44/17.04.2014privind aprobarea vânzării a două unităţi locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere
43/17.04.2014pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2014 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
42/17.04.2014pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 44/24.10.2012, privind desemnarea unui membru al Consiliului Local pentru a face parte din Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii
41/17.04.2014privind aprobarea participării Municipiului Săcele la Programul PA 17/RO 13 – Promovarea diversităţii în artă şi cultură în cadrul patrimoniului cultural european finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 în vederea implementării Proiectului «D.I.V.E.R.S – Diversitate Interculturală şi Varietate Europeană a Minorităţilor din Săcele»
40/17.04.2014privind validarea mandatului de consilier local al D-nei RACOŞ ELENA - MIHAELA(născută OLESCU)
39/10.04.2014pentru aprobarea investiţiei Proiectului „Reabilitare drum forestier Tărlung, L=10,30 km, Municipiul Săcele” şi a solicitării Scrisorii de Garanţie din partea „Fondului de Garantare a Creditului Rural” în vederea acordării avansului
38/10.04.2014pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2014
37/20.03.2014privind desemnarea președintelui de ședință
36/20.03.2014privind alocarea sumei de 6.000 lei Asociației Club Sportiv Săcele cu destinația de premiere a sportivilor și a antrenorilor care au obținut rezultate deosebite la schi în sezonul de iarnă 2013-2014
35/20.03.2014privind aprobarea participării Municipiului Săcele la Programul RO10 ,,Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalitaţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale în vederea implementării Proiectului S.I.S.T.E.M.- Strategie de Integrare Socială a Tinerilor prin Educație și Măsuri de ocupare, precum și încheierea unui acord de parteneriatc
34/20.03.2014privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului URSU NECULAI, ca urmare a decesului acestuia și declararea ca vacant a locului de consilier local
33/20.03.2014privind schimbarea și atribuirea unor denumiri de străzi din Municipiul Săcele
32/20.03.2014privind acceptarea ofertei de donație a numiților Giras Sandor și Giras Ana- Maria, pentru terenul cu destinație de drum în suprafață de 2389 mp, înscris în CF nr.109811 al localității Săcele, nr.cad. 109811
31/20.03.2014pentru aprobarea majorării alocației de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Săcele
30/20.03.2014pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2014 pentru cadrele didactice și a personalului didactic auxiliar care își desfașoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reședință
29/20.03.2014pentru acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local pentru Deleanu Paraschiva, Deleanu Angelica, Deleanu Vasile Ciprian, Udrea Cristina Mihaela și Pricop Aurelia Simona
28/20.03.2014privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
27/20.03.2014pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2014 ale R.P.L.P. Săcele RA
26/20.03.2014privind defalcarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2014
25/20.03.2014pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2013 al R.P.L.P. Săcele R.A.
24/20.02.2014privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil constructie situat în Municipiul Săcele, B-dul. George Moroianu nr.17, către Fundaţia de Asistenţă Socială şi Tineret
23/20.02.2014pentru respingerea proiectului de hotărâre pentru modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 177/2010 privind recunoaşterea limitelor administrativ-teritoriale între UAT Săcele şi UAT-urile invecinate
22/20.02.2014pentru aprobarea Gestiunii Delegate a Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune, a Indicatorilor de performanţă, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare, a Studiului de Fundamentare şi a Caietului de Sarcini privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune
21/20.02.2014pentru aprobarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014
20/20.02.2014pentru modificarea şi completarea HCL nr.141 din 19.12.2013 privind închirierea unor spaţii din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale
19/20.02.2014pentru actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică şi aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a acesteia
18/20.02.2014privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Săcele
17/20.02.2014pentru aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Săcele
16/20.02.2014pentru aprobarea organigramei Spitalului Municipal Săcele
15/20.02.2014pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2014 pentru personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
14/20.02.2014privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
13/20.02.2014pentru constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor
12/20.02.2014pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren de 10 mp lânga bl. 20, str.Viitorului în vederea amplasării unui chioşc pentru comercializarea de legume si fructe
11/20.02.2014privind închirierea unui spaţiu din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale
10/20.02.2014privind aprobarea vânzării a 2 unităti locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere
9/20.02.2014pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local pentru Duţa Viorica
8/20.02.2014privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice pentru anul 2014
7/20.02.2014privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 30 m3 lemn lucru răşinoase domnului GÎNDAC VIRGIL cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Petofi Şandor nr. 1, judeţul Braşov
6/20.02.2014privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 40 m3 lemn lucru răşinoase
domnului TRANDAFIR VASILE cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Mioriţei nr. 13, judeţul Braşov
5/23.01.2014pentru aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2013
4/23.01.2014pentru aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al
Municipiului Săcele şi a Regulamentului General de Urbanism

3/23.01.2014pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2013 pentru personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
2/07.01.2014 privind însuşirea taxei de 50 lei/tonă pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare, pentru anul 2014 conform O.G. nr. 31/2013
1/07.01.2014
pentru aprobarea utilizării, în anul 2014, a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe cele două secţiuni în suma de 1.942.583,83 lei