(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2013

Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 19.12.2013
 • HCL nr.146/19.12.2013 – pentru aprobarea P.U.Z. “Ansamblu de locuinţe şi bază sportivă, str. Câmpului – pârâu Baciu, Săcele”
 • HCL nr.145/19.12.2013 – privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 de pe raza Municipiului Săcele;
 • HCL nr.144/19.12.2013 – Privind modificarea art.1 din HCL nr. 25/30.08.2012  « pentru modificarea art.1 din HCL nr. 168/28.10.2010, art.1 din HCL 116/29.09.2011 si a art.1 din HCL nr.132/30.11.2011 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din consiliile de administraţie ale unităţilor de învaţământ de pe raza Municipiului Săcele »;
 • HCL nr.143/19.12.2013 – pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013;
 • HCL nr.142/19.12.2013 – Privind completarea art. 1 din HCL nr. 112/24.10.2013 privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 12 metri steri lemn de foc Centrului de Zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc;
 • HCL nr. 141/19.12.2013 – privind închirierea unor spaţii din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale;
 • HCL nr.140/19.12.2013 – privind aprobarea alipirii a două imobile situate în Municipiul Săcele, str. 15 Noiembrie;
 • HCL nr.139/19.12.2013 – privind aprobarea vânzării a 2 unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare către titularii contractelor de închiriere;
 • HCL nr.138/19.12.2013 – pentru aprobarea efectuării în anul 2014 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2013 de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele;
 • HCL nr. 137/19.12.2013 – pentru  stabilirea  impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014, conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
 • HCL nr.136/19.12.2013 – privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Săcele;
 • HCL nr.135/19.12.2013 – privind aprobarea zonării Municipiului Săcele;
 • HCL nr. 134/19.12.2013 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2013  pentru personalul didactic care își desfașoară activitatea profesională  în altă localitate decît cea de reședință
Hotărâri adoptate în şedinţa  de îndată a Consiliului Local din 14.12.2013
 • HCL nr. 133/14.12.2013 – pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului  activităților finanțate  integral din venituri proprii  pe anul 2013;
Hotărâri adoptate în şedinţa de îndată a Consiliului Local din 29.11.2013
 • HCL nr.132/ 29.11.2013 – pentru completarea HCL nr.53/24.05.2012, privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Săcele a unui imobil teren și darea în administrarea Consiliului Local al acestuia pentru realizarea obiectivului, ”Închiderea rampei neconforme de deșeuri menajere a Municipiului Săcele aferent proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brașov”
 • HCL nr.131/29.11.2013 – pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013;
Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 21.11.2013
 • HCL nr.130/21.11.2013 – privind acordarea cu titlul gratuit a unei cantităţi de 24 metrii cubi de lemn de foc Casei Creştine ” Csago Hás;
 • HCL nr.129/21.11.2013 – privind aprobarea închirierii imobilului situat în Municipiul Săcele, cartier Ştefan cel Mare, bl.10, sc. A, apt.3;
 • HCL nr.128/21.11.2013 – privind decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2013 pentru personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă;
 • HCL nr.127/21.11.2013 – privind  aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013;
 • HCL nr.126/21.11.2013 – privind modificarea chestionarului din anexa nr.1 la HCL nr.68/26.04.2007 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor de selectare a beneficiarilor serviciilor oferite de Cantina de Ajutor Social Săcele, a punctajelor acordate fiecărui criteriu precum şi a limitării numărului maxim de porţii oferite familiilor de beneficiari cu mai mulţi membrii, modificată prin HCL nr.68/28.08.2008;
 • HCL nr.125/21.11.2013 – privind aprobarea contribuţiei anuale a Municipiului Săcele în valoare de 25.000 lei, începând cu 01.01.2014 pentru realizarea scopului Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov;
 • HCL nr.124/21.11.2013 -privind aprobarea dezmembrării imobilului indentificat în C.F. nr.430 Săcele, nr.top.7141/49/1/1/1/1/1/1/14, cad.1116-CI-U14,  situat în Policlinica Municipiului Săcele;
 • HCL nr.123/21.11.2013 – privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de 1 metru pătrat în incinta Policlinicii Municipiului Săcele pentru amplasarea unui automat de cafea;
 • HCL nr.122/21.11.2013 – privind aprobarea alipirii a două imobile situate în Municipiul Săcele, str. Ştefan cel Mare FN;
 • HCL nr.121/21.11.2013 – privind aprobarea alipirii a două imobile situate în Municipiul Săcele, str. Petofi Sandor, nr.85;
 • HCL nr.120/21.11.2013 – privind aprobarea vânzării a 5 unităţi locative ANL situate în Municipiul Săcele, cartier Ştefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere;
 • HCL nr.119/21.11.2013 – privind modificarea art.1, pct.2 din HCL nr.121/29.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ” Construire drum auto forestie Ramificaţie Şapte Izvoare, Tronson I şi Tronson II;
 • HCL nr.118/21.11.2013 – privind acordarea unei cantităţi de lemne de foc pentru încălzirea locuinţei, cu titlu gratuit veteranilor de război şi văduvelor de veterani de război;
 • HCL nr.117/21.11.2013 – privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local pentru Matac Elena;
 • HCL. nr.116/21.11.2013 – privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local pentru Szen Iuliu;
Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 24.10.2013
 • HCL nr.115/24.10.2013 – privind revocarea HCL nr.101/19.09.2013 şi aprobarea iniţierii procedurii de delegare a gestiunii  prin concesiune  a serviciului de iluminat public în Municipiul Săcele;
 • HCL nr.114/24.10.2013 – privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Municipiului Săcele;
 • HCL nr.113/24.10.2013 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Completare ansamblu de locuinţe unifamiliale str.Toamnei – intravilan Săcele”
 • HCL nr.112/24.10.2013 – Privind acordarea gratuită a unei cantităţii de 12 metri steri lemn de foc Centrului de Zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc;
 • HCL nr.111/24.10.2013 – privind revocarea HCL nr.86/29.08.2013 şi aprobarea raportului de evaluare a terenului înscris în CF nr.108897 Săcele, sub nr.cad.108897, în suprafaţa de 748 mp, în vederea vânzării;
 • HCL nr.110/24.10.2013 – privind aprobarea vânzării  a două unităţi locative ANL situate în mun. Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere;
 • HCL nr.109/24.10.2013 – privind aprobarea revocării HCL nr.28/29.03.2012 şi vânzarea unei unităţi locative ANL situată în mun. Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere;
 • HCL nr.108/24.10.2013 – privind aprobarea vânzării a 6 unităţi locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare către titularii contractelor de închiriere;
 • HCL nr.107/24.10.2013 – pentru aprobareaindicatorilor tehnico-economici din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului Centru multicultural şi educaţional  în municipiul Săcele”;
 • HCL nr.106/24.10.2013 – pentru  aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 2013;
 • HCL nr.105/24.10.2013 – Pentru aprobarea rectificării bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2013;
Hotărâri adoptate în şedinţă ordinară a Consiliului Local din 19.09.2013
 • HCL nr.104/19.09.2013 – privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situate în mun. Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere;
 • HCL nr.103/19.09.2013 – privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 25 m3 lemn lucru  doamnei POPOVICIU ELENA cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Vâlcele nr.2;.
 • HCL nr.102/19.09.2013 – privind îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind eliberarea şi folosirea  permiselor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Săcele;
 • HCL nr.101/19.09.2013 – privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea iniţierii procedurii de delegarea gestiunii prin concesiune  a serviciului de iluminat public  în Municipiul Săcele;
 • HCL nr.100/19.09.2013 – privind aprobarea vânzării a 8 unităţi locative ANL situate în municipiul. Săcele, Cartier Ştefan cel Mare către titularii contractelor de închiriere;
 • HCL nr.99/19.09.2013 – privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia de atestare a administratorilor de imobile din Municipiul Săcele şi din Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor;
 • HCL nr. 98/19.09.2013 – pentru respingerea proiectului de hotărâre  privind numirea reprezentantului autorităţii tutelare în Consiliul de administraţie al R.P.L.P. Săcele R.A ;
 • HCL nr.97/19.09.2013 – pentru numirea unor membrii in Consiliul de administraţie al R.A.G.C.P.S. Săcele pe poziţiile vacante;
 • HCL nr.96/19.09.2013 – Privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 5 m3 lemn lucru domnului BÂRSAN RĂZVAN GABRIEL cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Carierei nr. 6;
 • HCL nr. 95/19.09.2013 – acordarea unei cantităţi de lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor, cu titlu gratuit,unor categorii de persoane;
 • HCL nr.94/19.09.2013 – pentru acordarea de inlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local persoanei juridice SC ZOLI TRANS SRL;
 • HCL nr.93/19.09.2013 – privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor  fiscale datorate bugetului local pentru Ganea Constantin;
Hotărâri adoptate în şedinţa de îndată a Consiliului Local din 17.09.2013
 • HCL nr. 92/17.09.2013 – pentru aprobarea rectificării bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2013;
Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 29.08.2013
 • HCL nr.91/29.08.2013 – Privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 15 m3 lemn lucru  domnului HULPAN COSTICĂ cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Carierei, nr. 6A;
 • HCL nr.90/29.08.2013 –  privind asocierea Municipiului Săcele cu Judeţul Braşov în vederea alocării sumei de 350.000 lei pentru  finalizarea proiectului ” Extindere şi reabilitare reţele de apă şi canalizare Baciu –Turcheş în Municipiul Săcele”;
 • HCL nr.89/29.08.2013 – privind  aprobare  P.U.Z. Canalul Morii-Nord-Est, Săcele;
 • HCL nr.88/29.08.2013 – pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea  permiselor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Săcele;
 • HCL nr.87/29.08.2013 – pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăăurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor;
 • HCL nr.86/29.08.2013 – pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului înscris in CF nr.108897 Săcele sub nr.cad.108897, in suprafata de 748 mp, în vederea vânzării;
 • HCL nr.85/29.08.2013 – privind însuşirea variantei finale de Stemă a Municipiului Săcele;
Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 25.07.2013
Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 18.07.2013
 • HCL nr.83/18.07.2013 – pentru aprobarea P.U.Z. “Parc panouri fotovoltaice – DJ 103 B extravilan Săcele”;
 • HCL nr.82/18.07.2013 – privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în justiţie în litigii privind dreptul muncii şi achiziţii publice;
 • HCL nr.81/18.07.2013 – privind aprobarea alipirii a două imobile situate în municipiul Săcele, str. Bolnoc nr.117;
 • HCL nr.80/18.07.2013 – privind respingerea plângerii prealabile nr.34192/ 21.06.2013 formulată de către domnul Găitan Gheorghe împotriva HCL nr.72/ 13.06.2013 pentru aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele;
 • HCL nr.79/18.07.2013 – pentru respingerea plângerii prealabile nr. 33950/19.06.2013 formulată de către domnii Panait Bian Cristian şi Onacă Ion Daniel împotriva  H.C.L. nr. 72/13.06.2013 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele;
 • HCL nr.78/18.07.2013 – Pentru aprobarea rectificării bugetului împrumuturilor interne şi externe pe anul 2013;
Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 16.07.2013
 • HCL nr.77/16.07.2013 – Privind aprobarea depunerii proiectului „Zilele mestesugurilor traditionale sacelene”, in cadrul Administraţiei Fondului Cultural Naţional (A.F.C.N.), aprobarea  încheierii unui acord de parteneriat cu Asociaţia Creatorilor de Arta Traditionala si Contemporana Braşov şi aprobarea sumelor aferente proiectului „Zilele meştesugurilor tradiţionale săcelene”;
Hotărâri adoptate în şedinţa  extraordinară a Consiliului Local din 20.06.2013
 • HCL nr.76/20.06.2013 –  privind revocarea H.C.L. nr. 54/23.05.2013 pentru numirea unor membrii în Consiliul de administratie al R.A.G.C.P.S. Sacele pe pozitiile  vacante;
 • HCL nr.75/20.06.2013 – privind înfrăţirea Municipiului Săcele, jud. Braşov, România cu Oraşul Edineţ din Republica Moldova;
Hotărâri adoptate în şedinţa  ordinară a Consiliului Local din 13.06.2013
 • HCL nr.74/13.06.2013 – privind aprobarea închirierii imobilului situat in Municipiul Săcele, Cart. Ştefan cel Mare, bl.44, sc.B, ap.3;
 • HCL nr.73/13.06.2013 – privind aprobarea trecerii din domeniul public al Mun. Sacele in domeniul privat al Mun. Sacele a terenului inscris in CF nr.108897, sub nr.cad.108897, in suprafata de 748 mp;
 • HCL nr.72/13.06.2013 – privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele;
 • HCL nr.71/13.06.2013 – privind stabilirea taxei speciale pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă  la nivelul Municipiului Săcele;
 • HCL nr.70/13.06.2013 – privind  acordarea de inlesniri  la plata obligaţiilor  fiscale datorate bugetului local pentru  Sandu Vasilica Iuliana
 • HCL nr.69/13.06.2013 – pentru aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013;
Hotărâri adoptate în şedinţa  de îndată a Consiliului Local din 04.06.2013
 • HCL nr.68/04.06.2013 – pentru  aprobarea  rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli  si a programului de investitii  din fonduri proprii pe anul 2013 ale R.P.L.P. Sacele R.A.;
 • HCL nr.67/04.06.2013 –  privind aprobarea realizarii proiectului „Achizitionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic, la nivelul Judetului Brasov, pentru un numar de 15 U.A.T-uri , in parteneriat cu Consiliul Judetean Brasov „;
 • HCL nr.66/04.06.2013 – privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Săcele şi Consiliul Judeţean Braşov, în vederea realizării proiectului„Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov”;
Hotărâri adoptate în şedinţa  de îndată a Consiliului Local din 24.05.2013
 • HCL nr.65/24.05.2013 – pentru aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a bugetului imprumuturilor interne si externe pe anul 2013;
Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 23.05.2013
 • HCL nr.64/23.05.2013 – Privind acceptul si sustinerea participarii Bibliotecii municipale „Victor Tudoran” Săcele la programul National BIBLIONET;
 • HCL nr.63/23.05.2013 – privind aprobarea participării Municipiului Săcele la ,,Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” – programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către municipiul Săcele şi casarea autovehiculului ARO 243D;
 • HCL nr.62/23.05.2013 – privind aprobarea atribuirii de denumiri unor strazi din Municipiul Sacele;
 • HCL nr.61/23.05.2013 – privind aprobarea raportului de evaluare a unui cabinet medical situat in Policlinica Municipiul Sacele, in vederea vanzarii conform OUG 68/2008;
 • HCL nr.60/23.05.2013 – privind darea in folosinta gratuita pe perioada determinata a unor spatii din cadrul Policlinicii Municipiului Sacele pentru realizarea serviciilor medicale;
 • HCL nr.59/23.05.2013 – privind acceptarea ofertei de donatie a numitului Popescu Nicu prin care doneaza reteaua stradala de canalizare menajera compusa din conducta de beton cu diametrul de 300 mm si lungimea de 105 metri, situata pe str. Marasesti de la nr.17, pana la colectorul din str. Oituz si 4 camine de beton aferente;
 • HCL nr.58/23.05.2013 – privind mandatarea Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele-R.A. pentru demararea procedurilor de identificare, de intocmire a documentatiei tehnice pentru suprafata de padure ce urmeaza a fi solicitata spre retrocedare de catre Municipiul Sacele;
 • HCL nr.57/23.05.2013 – pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local pentru Marica Georgeta Lenuţa;
 • HCL nr.56/23.05.2013 – pentru aprobarea contului anual de executie bugetara pe anul 2012;
 • HCL nr.55/23.05.2013 – privind numirea a doi membrii in Consiliul de administratie al R.P.L.P. Sacele R.A. pe pozitiile vacante;
 • HCL nr.54/23.05.2013 – pentru numirea unor membrii in Consiliul de administratie al R.A.G.C.P.S. Săcele pe poziţiile vacante;
 • HCL nr.53/23.05.2013 –  pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 191/05.09.2006 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al R.A.G.C.P.S. Sacele, modificata prin H.C.L.nr. 51/25.03.2010;
 • HCL nr.52/23.05.2013 –  pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al R.A.G.C.P.S. Săcele;
 • HCL nr.51/23.05.2013– pentru aprobarea exercitiului financiar pe anul 2012 al R.A.G.C.P.S. Săcele;
Hotărâri adoptate în şedinţa  de îndată a Consiliului Local din 17.05.2013
 • HCL nr.50/17.05.2013 – Pentru aprobarea rectificarii bugetului imprumuturilor interne si externe pe anul 2013;
Hotărâri adoptate în şedinţa  de îndată a Consiliului Local din 15.05.2013
 • HCL nr.49/15.05.2013 – pentru aprobarea completarii H.C.L. nr.86/25.05.2006 privind constituirea R.P.L.P. Sacele R.A cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 25.04.2013
Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 18.04.2013
 • HCL nr.47/18.04.2013 – pentru trecerea sectorului de drum cuprins între DN1A ( km 181+950 – 185+933) care se suprapune peste o porţiune din Bd. George Moroianu din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în domeniul public şi administrarea municipiului Săcele;
 • HCL nr.46/18.04.2013 – privind acceptarea ofertelor de donatie ale numitilor Popa Dumitru, Lipşa Gheorghe si Lipşa Maria pentru suprafetele  de teren arabil extravilan inscrise in CF nr.105640 Sacele, nr.cad./nr.top.105640 si CF nr.108842 Sacele, nr.cad./nr.top. 108842 in suprafata de 2637 mp, respectiv de 820 mp cu destinatie de drum public;
 • HCL nr.45/18.04.2013 – Pentru respingerea proiectului de hotarare privind schimbarea din funcție  a Viceprimarului Municipiului Săcele;
 • HCL nr.44/18.04.2013 – pentru aprobare Plan urbanistic de Detaliu modificator PUD „Construire locuinta S+P+M,  str. Anotimpurilor F.N.”, aprobat prin HCL nr. 139 din 26.07.2007;
 • HCL nr.43/18.04.2013 – pentru modificarea H.C.L. nr. 107/ 07.08.2009 “privind darea in folosinta gratuita pe termende 10 ani a Caminului-Internat din cadrul Grupului Scolar Industrial de Constructii Montaj din Mun. Sacele catre Asociatia Filantropica Medical Crestina „ Christiana” pentru a fi utilizat ca si camin de batrani, fara schimbarea destinatiei”;
Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 08.04.2013
 • HCL nr.42/08.04.2013 – privind  aprobare  P.U.Z. “ HALE DEPOZITARE”  str. Ecologistilor, fn. extravilan Săcele;
 • HCL nr.41/08.04.2013 – pentru modificarea Anexei din art.2 si art.3 la HCL nr.12/24.01.2013 privind aprobarea depunerii proiectului „Festivalul Interetnic 7 Sate” , in cadrul Administratiei Fondului Cultural National (A.F.C.N.) si incheierea unui acord de parteneriat cu Asociatia Cultural-Sportiva Izvorul Sacele si Asociatia HMIK si aprobarea sumelor aferente proiectului „Festivalul Interetnic 7 Sate”;
 • HCL nr.40/08.04.2013 – pentru aprobarea bugetului local, a bugetului imprumuturilor interne si externe si  a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2013;
Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 21.03.2013
 • HCL nr.39/21.03.2013- pentru indreptarea erorii materiale în Anexa la HCL. nr. 18/21.02.2013 pentru modificarea art.1 din HCL. nr. 181/23.12.2010 privind actualizarea tarifelor practicate pentru serviciul public de salubrizare la contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune  nr.6446/15.05.2006 cu indicele de inflaţie, precum şi avizarea încheierii actului adiţional;
 • HCL nr.38/21.03.2013– privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr.108634 Sacele, nr.cad. 108634, situat in Municipiul Săcele, str. Viitorului f.n.
 • HCL nr.37/21.03.2013– privind aprobarea renuntarii la rascumpararea cabinetului medical detinut de SC DENT X SRL in Policlinica Municipiului Săcele;
 • HCL nr.36/21.03.2013– privind aprobarea renuntarii la rascumpararea cabinetului medical detinut de CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GHIOCA ANGELA LIDIA cota 1/2 si CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. COTELNICU VIRGINIA cota 1/2 in Policlinica Municipiului Săcele;
 • HCL nr.35/21.03.2013– privind revocarea HCL nr.154/23.12.2011 si aprobarea renuntarii la rascumpararea cabinetului medical detinut de SC NITESCU SRL in Policlinica Municipiului Săcele;
 • HCL nr.34/21.03.2013– pentru modificarea si completarea art. 2 din HCL nr.159/28.10.2010 privind revocarea Hotararii nr.64/18.06.2009 si acceptarea preluarii drumurilor auto forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva in proprietatea publica a municipiului Sacele si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Săcele;
 • HCL nr.33/21.03.2013– privind acordarea unor facilităţi fiscale în conformitate cu prevederile art.286 din Legea nr.571/2003 şi H.G. nr.44/2004;
 •  HCL nr.32/21.03.2013– privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele, post mortem, preotului protopop PETRU LEUCĂ;
Hotărâri adoptate în şedinţa de îndată a Consiliului Local din 18.03.2013
 • HCL nr.31/18.03.2013 – privind  aprobarea contractării unui imprumut  în valoare de maximum 2.096.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte;   
 Hotărâri adoptate în şedinţa de îndată a Consiliului Local din 13.03.2013
 • HCL nr.30/13.03.2013 – privind modificarea HCL nr.23/12.03.2012 pentru modificarea art.1 , art.2, art.3, art.4 si art.5 la HCL nr.10/13.02.2012 privind aprobarea , in conditiile legii , a indicatorilor tehnico-economici din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru realizarea proiectului „Centru multicultural si educational in municipiul Sacele “
Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 21.02.2013
 • HCL nr.29/21.02.2013 – privind aprobarea includerii unor străzi aparţinând municipiului Săcele, în studiul de fezabilitate întocmit de Compania Apa Braşov;
 • HCL nr.28/21.02.2013 –  privind aprobarea inchirierii imobilului situat in Municipiul Sacele, Cart. Stefan cel Mare, bl.44, sc.B, ap.20;
 • HCL nr.27/21.02.2013 – pentru înfiinţarea unei linii directe de transport pe ruta Săcele Garaj – capăt linie str. Poienelor;
 • HCL nr.26/21.02.2013 – pentru aprobare Plan urbanistic zonal pentru modificare PUZ „Construire ansamblu de locuinte si sedii firma”, str. Toamnei, aprobat prin HCL nr. 121 din 28.06.2007;
 • HCL nr. 25/21.02.2013 – privind desemnarea a doi consilieri locali ai Consiliului local al Municipiului Sacele pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor la licitatia publica deschisa pentru inchirierea suprafetelor de teren pasune alpina proprietatea privata a Municipiului Sacele;
 • HCL nr.24/21.02.2013 – pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 12 / 27.01.2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia;
 • HCL nr.23/21.02.2013 – privind modificarea art.1 din HCL nr.139/26.11.2009 pentru aprobarea desemnării unui consilier local care să facă parte din comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din municipiul Săcele;
 • HCL nr.22/21.02.2013 –  pentru respingerea proiectului de hotarare privind acordarea unor facilităţi fiscal în conformitate cu prevederile art.286 din Legea nr.571/2003 şi H.G. nr.44/2004
 • HCL nr.21/21.02.2013 – pentru acordarea de inlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local pentru Olescu Craciun;
 • HCL nr.20/21.02.2013 – pentru  acordarea de inlesniri  la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local pentru Laslo Dumitru Puiu;
 • HCL nr.19/21.02.2013 – privind  stabilirea limitelor maxime pana la care pot fi anulate creantele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice si persoane juridice pentru anul 2013
 • HCL nr.18/21.02.2013 – pentru modificarea art.1 din HCL. Nr.181/23.12.2010 privind actualizarea tarifelor practicate pentru serviciul public de salubrizare la contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune nr.6446/15.05.2006 cu indicele de inflaţie, precum şi avizarea încheierii actului adiţional;
Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local  din 31.01.2013
 • HCL nr.17/31.01.2013 – pentru completarea art. 1 la HCL nr.153/27.07.2006, privind aprobarea spatiilor proprietate privata ale Mun. Sacele cu destinatie de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, in conformitate cu prevederile Legii nr.236/14.06.2006;
 • HCL nr.16/31.01.2013 – pentru insusirea protocolului privind obiectivul “Casa pentru rromi” zona Garcini Sacele – Municipiul Sacele;
 • HCL nr.15/31.03.2013 – pentru participarea Municipiului Săcele la constituirea ASOCIAŢIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV;
 • HCL nr.14/31.01.2013 – privind modificarea H.C.L. nr.73/28.12.2012 „pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile şi completarile ulterioare”, modificata si completata prin H. C. L. nr. 7/08.012013 privind mentinerea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, stabilite prin Hotararea Consiliului Local al mun. Sacele nr.73/28.12.2012 precum si modificarea si completarea acesteia in baza H.G. nr.1309/2012 si O.G. nr.1/2013;
Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local  din 24.01.2013
 • HCL nr.13/24.01.2013 – privind aprobare P.U.Z. “Ansamblu de locuinte unifamiliale sediu firma si spatiu comercial ” str. Campului fn – Sacele
 • HCL nr.12/24.01.2013 – Privind aprobarea depunerii proiectului „Festivalul Interetnic 7 Sate”, in cadrul Administraţiei Fondului Cultural Naţional (A.F.C.N.) şi încheierea unui acord de parteneriat cu Asociaţia Cultural –Sportiva Izvorul Sacele şi Asociaţia HMIK şi aprobarea sumelor aferente proiectului „Festivalul Interetnic 7 Sate”
 • HCL nr.11/24.01.2013 – privind aprobarea depunerii proiectului „ Dezvoltarea turismului-un pas spre dezvoltarea durabilă”;
 • HCL nr.10/24.01.2013  – pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2012;
 • HCL nr.9/24.01.2013 – privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.5/27.01.2000 privind aprobarea reactualizarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Săcele atestat prin anexa 5 la HG nr.972/2002 in sensul radierii pozitiei nr.6 “Muzeul etnografic orasenesc;
 • HCL nr.8/24.01.2013 – privind aprobarea modificarii art.1 din HCL nr. 16 din 21.02.2011 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG) si a Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HCL nr.23 / 22.02.2001;
 • HCL nr.7/24.01.2013 – privind mentinerea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, stabilite prin Hotararea Consiliului Local al mun. Sacele nr.73/28.12.2012 precum si modificarea si completarea acesteia in baza H.G. nr.1309/2012 si O.G. nr.1/2013
 • HCL nr.6/24.01.2013 – Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Săcele;
 • HCL nr.5/24.01.2013 – privind aprobarea cotei de taiere de masa lemnoasa pentru anul 2013, in vederea valorificarii;
 • HCL nr.4/24.01.2013 – pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2013 ale RPLP Sacele RA;
 • HCL nr.3/24.01.2013 – pentru aprobarea exercitiului financiar, a situatiei realizarii investitiilor si a repartizarii profitului net pe anul 2012 al RPLP Săcele RA;
Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din 08.01.2013
 • HCL nr.2/08.01.2013 – pentru aprobarea utilizarii, in anul 2013, a excedentului anual al bugetului local in suma de 505.281,96 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare;
 • HCL nr.1/08.01.2013 – privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al municipiului Săcele pe anul 2012 a deficitului secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare pentru anul 2012;