(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție – Compartiment Licitații, Achiziții Publice

Având în vedere prevederile art.56 lit.d), ale art.57 alin. (5) lit.a), ale art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  prevederile art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si (2), art.26 alin (2), lit. b) din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primaria Municipiului Sacele din judetul Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Licitatii, Achizitii Publice din  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele,  după cum urmeaza:

1. INSPECTOR, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Licitatii, Achizitii Publice

a) Conditii generale de participare : candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

b) Conditii specifice:

  • studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul  juridic sau  economic.
  • vechime in specialitatea studiilor – 1 an

Concursul consta in urmatoarele etape:

  • selectia dosarelor
  • proba scrisa se va sustine in data de 03.04.2019 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,
  • interviul se va sustine in data de 05.04.2019  ora 12.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele Str.Piata Libertatii nr.17

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 20 zile de la publicarea anuntului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primariei Municipiului Sacele .

Opis documente înscriere concurs: Descarcă

Bibliografie concurs: Descarcă

Afisat in data de 28.02.2019, ora 12.00

 

Actualizare 26.03.2019

Selecție dosare de concurs: Descarcă fișier

Actualizare 03.04.2019

Rezultate proba scrisă: Descarcă fișier

Actualizare 05.04 2019

Rezultate finale: Descarcă fișier

print