(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcţie publică de execuţie în cadrul Administraţiei Locale şi în cadrul R.A.G.C.P.S. Săcele R.A.

Având în vedere prevederile art.56 lit.d, ale art.57 alin. 5 lit.b, ale art.58 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificarile si completările ulterioare, precum si  prevederile art.20 alin.1, lit.c,  ale art.22 alin.1 si 2 , art.26 alin.1, lit.b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, Primaria Municipiului Săcele din judeţul Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante,  după cum urmeaza

1. REFERENT, clasă III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenţa Persoanei

a)    Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

      b)  Condiţii specifice :

        – studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

       – vechime in specialitatea studiilor –  9 ani

       – cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

BIBLIOGRAFIE (apasă aici)

2)CONSILIER JURIDIC, clasă I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Contencios Administrativ

           a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările si completarile ulterioare,

      b)  Condiţii specifice :

       – studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta in ştiinţe juridice, specializarea drept,  sau echivalentă;

           – vechime in specialitatea studiilor –  1 an

       – cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

BIBLIOGRAFIE (apasă aici)

3.Inspector, clasă I, grad profesional asistent din cadrul Serviciul Public Local de  Asistenţă  Socială si  Cantina de Ajutor Social

           a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

      b)  Condiţii specifice :

       – studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, asistenţă socială, pshihologie, juridice, sociologie

        – vechime in specialitatea studiilor –  1 an

       – cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

BIBLIOGRAFIE (apasă aici)

   Concursul  constă în urmatoarele etape :

–     selecţia dosarelor

–     proba scrisă se va susţine în data de 28.11.2014 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Săcele ,

–     interviul se va susţine în data de 02.12.2014 ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Săcele .

Dosarele de inscriere se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primariei Municipiului Săcele .

Acte necesare pentru inscrierea la concurs , conform art.49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind dezvoltarea carierei functionarilor publici:

 –    Formular tip de inscriere ( se inmineaza de la unitate)

–     Copia  actului de identitate

–     Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

–    Copia  carnetului de munca sau,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si,dupa caz ,in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice

–    Cazierul judiciar

–   Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior  derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

–    Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

–  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine , in clar , numarul , data , numele emitentului si calitatea acestuia , in formatul standard  stabilita de Ministerul Sanatatii Publice.

   Copiile  de pe actele prevazute   mai sus  se prezinta  in  copii legalizate sau insotite de documentele  originale , care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Concurs ocupare funcţie de execuţie R.A.G.C.P.S. SĂCELE

R.A.G.C.P.S. Săcele, scoate la concurs un post de Contabil şef în data de 25.11.2014 orele 10:00.

Condiţiile de participare şi Bibliografie (apasă aici)

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close