(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de conducere în cadrul Biroului Investiţii, Implementare, Derulare Proiecte cu Fonduri Internaţionale

Având în vedere prevederile art.56 lit.d, ale art.57 alin. 6  lit.a, ale art.58 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si  prevederile art.20 alin.1, lit.c, ale art.22 alin.1 si 2, art.26 alin.1, lit.a,b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, Judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Sef Birou Investitii, Implementare, Derulare Proiecte cu Fonduri Internationale, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Investitii, Implementare, Derulare Proiecte cu Fonduri Internationale  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele dupa cum urmeaza:

 SEF BIROU INVESTIŢII, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Investiţii, Implementare, Derulare Proiecte cu Fonduri Internaţionale

  1.  Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  2.  Condiţii specifice:
  • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul tehnic, construcţiilor industriale şi civile, intretinere feroviara, drumuri si poduri;
  •  vechime în specialitatea studiilor –  2 ani;

          Concursul  constă în următoarele etape :

  • selecţia dosarelor;
  • proba scrisă se va susţine în data de 19.04.2017 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
  • interviul se va susţine în data de 21.04.2017 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele de înscriere se  pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele .

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se poate obţine de la  Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografie: apasă pentru detalii

Actualizare 12.04.2017

Rezultate selectare dosare de înscriere: apasă pentru detalii

print