(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Compartiment Transport Public

Atributii:

Este structura specializată a aparatului de specialitate a Primarului prin care se asigură controlul, conducerea sau coordonarea tuturor acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul municipiului Săcele, în scopul asigurării transportului public local.

 1. Promovarea concurenţei între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizaţi, cărora li s-a atribuit executarea serviciului;
 2. Garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public local; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 29/81
 3. Garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;
 4. Administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a Municipiului Sacele
 5. Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
 6. Deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări; 7. Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice;
 7. Protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;
 8. Integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;
 9. Dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;
 10. Consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport şi/sau ale transportatorilor autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public local şi modalităţile de funcţionare a acestui;
 11. Punerea în aplicare a Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sistemului de Parcare din Municipiul Săcele
 12. Punerea în aplicare Regulamentul de Organizare și Executare a Serviciului Public de Transport Persoane sau Bunuri în Regim de Taxi și în Regim de Închiriere în Municipiul Săcele;
Tarife de liberă trecere pentru autovehiculele cu tonaj mai mare de 3,5T
print