(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Cererile pentru lemnele de foc se depun din 4 ianuarie

Cererile pentru lemn de foc pe anul 2021 se depun din data de 4 ianuarie, la Compartimentul Informații Cetățeni (camera 13). Conform „Regulamentului de acordare a materialului lemnos către populaţia Municipiului Săcele”, aprobat de Consiliul Local Săcele în data de 21 decembrie 2017, cererea (care se poate descărca de aici) va fi însoțită de o copie după actul de identitate, o copie după o factură de utilități și de adeverința de coșerit (emisă maxim cu 2 ani înainte).

Cererile se pot depune până în data de 31 martie 2021. Conform „Regulamentului de acordare a materialului lemnos”, persoanele care doresc să achiziționeze lemn de foc trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate: domiciliul solicitantului să fie în mod obligatoriu în Municipiul Săcele, iar locuința pentru care se solicită să fie casă sau apartament în blocuri prevazute cu coşuri de fum din construcţie (ex. Cartier Movilei); persoana care a depus cererea să nu mai fi beneficiat sau să beneficieze în acel an de „Ajutor pentru încălzire gaz/electricitate sau/şi „Ajutor de incalzire cu material lemons” şi nici de alte ajutoare de încălzire cu gaz/electricitate sau material lemnos; persoana trebuie să facă dovada printr-o factura de utilități, că locuiește la adresa de domiciliul sau locuința menţionată în cerere; materialul lemnos ce se poate vinde către populaţie, nu se acordă persoanelor pentru care nu există o clădire dată în folosinţă la adresa menţionată în cerere; solicitantul trebuie să facă dovada faptului că a efectuat serviciul de coșărit la imobilul pentru care a solicitat material lemnos, în ultimii 2 ani; solicitantul trebuie sa nu figureze cu restanțe la Serviciul de Taxe și Impozite din anii precedenți; persoanele fizice, proprietari de fond forestier, pășuni împădurite sau fânețe din care își pot acoperi cantitatea de lemn necesară încălzirii nu pot beneficia de lemn de foc.

Cantitatea maximă de lemn de foc acordată spre vânzare pentru persoanele care îndeplinesc criteriile de acordare, este de 10 m.steri/familie, maxim 16 m.steri/locuință, anual. Reamintim că restanțele pentru cererile de lemne din anul 2020 se vor acorda în primele luni ale anului 2021.

print