(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Atributii Compartiment Dispecerat

Atributii Compartiment Dispecerat

Înfiinţarea şi funcţionarea dispeceratelor în cadrul poliţiei locale

ART. 34
Poliţia locală poate înfiinţa dispecerate proprii pentru:

 • coordonarea activităţii personalului propriu şi intervenţia la evenimente, verificarea în baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificări, în condiţiile legii şi ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;
 • intervenţia la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local.

ART. 35

 • Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare la obiectivele asigurate cu pază de către poliţia locală se realizează de către societăţi licenţiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, în condiţiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 • În funcţionare, dispeceratele de monitorizare ale poliţiei locale prevăzute la art. 34 lit. b) asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea şi alertarea echipajelor de intervenţie, astfel încât să fie respectaţi timpii contractuali asumaţi şi cei maximali stabiliţi de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 • La dispeceratele de monitorizare ale poliţiei locale prevăzute la art. 34 lit. b) se conectează doar obiectivele asigurate cu pază de poliţia locală.

ART. 36

 • Poliţia locală poate monitoriza sistemele de alarmare la obiectivele asigurate
  cu pază de către aceasta, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • deţine tehnica necesară recepţionării semnalelor de la sistemele proprii, în conformitate cu standardele europene sau naţionale în vigoare;
  • deţine personal angajat şi avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului;
  • dispune de un sediu corespunzător standardelor europene sau naţionale în vigoare;
  • deţine echipamente de comunicaţii pentru alertarea echipajelor mobile de intervenţie cu posibilitatea asigurării timpilor stabiliţi.
 • Convorbirile dispecerului se înregistrează şi se arhivează pe o perioadă de 30 de zile.
 • ART. 37

  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului prevăzut la art. 34 lit. b) face parte integrantă din regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
  • Intervenţia la obiectivele asigurate cu pază de către poliţia locală se realizează prin personalul contractual care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010, precum şi prin poliţişti locali.
  print