(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Procesului verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune aferent Ofertei de vânzare teren nr. 80/02.03.2023

Încheiat astăzi, 12.05.2023, in urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune, privind oferta de vânzare nr. 80/02.03.2023, a terenului agricol situat in extravilanul Municipiului Săcele, categoria de folosință fâneață, identificat prin nr. cadastral nr. 118084, și număr carte funciara 118084, tarlaua 19, parcela A90/2/1, în suprafață de 1,43 ha, reprezentând cota-parte 1/1, județul Brașov, depusă Aliz Gabriel de  citește mai mult…

print