(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro

Taxe şi impozite

Activitatea este coordonata de un sef serviciu

BIROU  DE URMARIRE FISCALA ARE URMATOARELE ATRIBUTII PRINCIPALE:

 • asezarea impozitelor si taxelor locale, prin date certe, pe baza carora se vor putea estima veniturile fiscale ale bugetului local;
 • supravegherea modului in care contribuabilii isi respecta obligatiile pe care le au fata de bugetul local, in ceea ce priveste calcularea, declararea si virarea impozitelor si taxelor locale in termen si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;
 • organizarea de actiuni de verificare a declaratiilor facute de contribuabili, persoane fizice, in sensul depistariineconcordantelorexistente intre declaratiile facute si situatia existenta in teren a materiei impozabile de orice natura( teren, ocupare domeniu public, publicitate), nedeclarate;
 • confruntarea listelor cu autorizatiile de construire emise de Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului, cu baza de date a serviciului Taxe si impozite, pentru identificarea imobilelor nou construite, care nu au fost declarate in conformitate cu prevederile legale in viguare;
 • verificarea persoanelor juridice, pe baza unui program de control lunar, pentru identificarea bunurilor impozabile nedeclarate si cele faptice acolo unde este cazul, urmarindu-se si modul de aplicare a procentelor de impozitare la cladirile nereevaluate;
 • organizarea de actiuni tematice privind reclama si publicitatea si ocuparea domeniului public; identificarea in teren a bunurilor impozabile (firme montate, reclame, afise, precum si bunuri care ocupa domeniul public) pentru care nu s-au achitat taxele  cuvenite, in vederea taxarii;
 • verificarea organizatorilor de spectacole precum si a localurilor unde se desfasoara actiuni de discoteca asa cum sunt definiti in Codul Fiscal privind respectarea obligatiilor ce le revin privind declararea, evidentierea si varsarea la bugetul local a impozitului datorat;
 • elaborarea anuala a Programului de inspectie fiscala, care cuprinde societatile care vor fi supuse controlului fiscal in anul respectiv, a Avizelor de inspectie fiscala si a ordinelor de deplasare a inspectorilor, care sunt imputerniciti pentru desfasurarea inspectiei fiscale in materia de impozite si taxe locale
 • initierea si promovarea proiectelor de hotarari, intocmirea rapoartelor de specialitate si a expunerilor de motive pentru hotararile consiliului local din domeniul propriu de activitate
 • pastreaza confidentialitatea informatiilor la care au acces, in conformitate cu prevederile legale privitoare la pastrarea secretului de serviciu.

ATRIBUTII PRIVIND EXECUTAREA SILITA IN CAZUL DEBITORILOR – PERSOANE JURIDICE:

 • identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de politie sau a Registrului Comertului, ori a instantelor;
 • aplicarea procedurii executarii silite, prevazuta de actele normative in vigoare pentru recuperarea debitelor restante de la contribuabili, prin intocmirea de somatii si titluri executorii in cazul neplatii la termenele legale, iar in cazul depasirii termenelor dupa deschiderea procedurii, trecerea la urmatoarele forme de executare silita si anume: infiintarea de popriri asupra conturilor bancare ale   contribuabililor persoane juridice, intocmirea de procese verbale de sechestru si valorificarea bunurilor prin licitatie;
 • efectuarea situatiilor centralizatoare lunare, cu evidentele incasarilor rezultate din executarea silita;
 • intocmirea situatiilor centralizatoare analitice privind societatile, respectiv sumele ramase de recuperat
 • insusirea sistematic si aplicarea in consecinta, a reglementarilor in vigoare cu privire la impozitele si taxele locale si privitoare la executarea creantelor bugetare;
 • sesizarea sefului ierarhic superior in legatura cu orice problema aparuta;
 • respectarea prevederilor Legii nr.188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 161/2003 si a OG nr. 92/2003;

ATRIBUTII PRIVIND EXECUTAREA SILITA IN CAZUL DEBITORILOR – PERSOANE FIZICE:

 • aplicarea procedurilor executarii silite prevazuta de actele normative in vigoare pentru recuperarea debitelor restante de la persoane fizice
 • urmarirea recuperarii sumelor restante prin emiterea de instiintari, somatii si titluri executorii;
 • infiintarea popririi asupra conturilor debitorilor persoane fizice
 • intocmirea proceselor verbale de sechestru;
 • valorificarea bunurilor sechestrate prin modalitati prevazute de dispozitiile legale in vigoare;
 • intocmirea procesului verbal de adjudecare in cazul vanzarii bunurilor imobile si mobile
 • identificarea domiciliului debitorilor cu sprijinul organelor de politie ori a instantelor
 • efectuarea evidentei incasarilor rezultate din executare silita
 • intocmirea situatiilor centralizatoare
 • intocmirea corespondentei cu autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public cu care colaboreaza in vederea aplicarii Codului de procedura fiscala

ATRIBUTII PRIVIND EXECUTAREA SILITA A AMENZILOR, CHELTUIELILOR JUDICIARE:

 • evidenta si verificarea tuturor amenzilor de circulatie
 • identificarea sediului sau domiciliilor debitorilor, cu sprijinul organelor de politie, Registrului Comertului sau a instantelor;
 • identificarea conturilor bancare , a locurilor de munca, veniturilor din salarii ale debitorilor, cu ajutorul bancilor si a Inspectoratului Teritorial de Munca,  pentru efectuarea popririlor pe salarii sau pe conturile bancare;
 • aplicarea procedurilor executarii silite prevazuta de actele normative in vigoare pentru recuperarea debitelor restante la persoane fizice sau juridice, prin: somatii emise, trecerea amenzilor pe codurile unice ale debitorilor, popriri in banci sau pe salarii;
 • efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor;
 • evidenta dosarelor de insolvabili;
 • efectuarea de adrese si raspunsuri catre alte unitati administrative, politie, banci, contribuabili;
 • evidenta incasarilor rezultate din executare silita amenzi;
 • intocmirea situatiilor centralizatoare amenzi;

Contact

Tel.0268/276164, int. 118, 162;

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close