(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro

Cantina Socială

Cantina de Ajutor Social Săcele, prin serviciile prestate, este o componenţă contributivă a sistemului de protecţie socială prin care autorităţile publice ale administraţiei locale săcelene încearcă prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

Obiectivul principal îl constituie protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru participarea activă la viaţa socială. Activitatea cantinei de Ajutor Social constă în asigurarea hranei zilnice persoanelor fără posibilităţi materiale şi financiare, care se încadrează în prevederile Legii208/1997, cu domiciliul pe raza Municipiului Săcele. Selecţia grupului beneficiar se face pe baza evaluării situaţiei din evidenţe şi din teren a potenţialilor beneficiari. Asistenţa se concentrează asupra persoanelor care nu-şi pot schimba situaţia în care sunt prin desfăşurarea unei activităţi potenţial aducătoare de venit. În general persoane asistate social, familii cu mulţi copii, tineri aflaţi în dificultate, persoane în vârstă, bolnave sau cu handicap.

Se oferă servicii de tip cantină socială către persoane identificate de asemenea ca grup ţintă din randul membrilor comunităţii cu o situaţie socială dintre cele mai delicate, pentru care asigurarea unei mese zilnice este imposibil de realizat datorită lipsei de venituri şi imposibilităţii dezvoltării de activităţi aducătoare de venit.

Cantina de Ajutor Social a Municipiului Săcele se organizează şi functionează în subordinea viceprimarului Municipiului Săcele.

A fost infiinţată prin H.C.L. nr.50/31.03.2003 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal al aparatului propriu al Consiliului local al municipiului Săcele şi înfiinţarea Serviciului public local de asistenţă socială prin reorganizarea şi redistribuirea personalului, precum şi infiinţarea Cantinei de Ajutor Social.

Pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social următoarele categorii de persoane:

a) Copii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.

b) Tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit.a).

c) Persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii si al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social şi care provin din familii dezorganizate.

d) Pensionarii, respectiv femeile după 55 ani, iar bărbaţii peste 60 ani, cu contribuţie de 30% din venit în cazul în care depăşeşte ajutorul social pentru o persoană.

e) Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri.

f) Invalizii şi bolnavii cronici în limitele legii.

g) Orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

Stabilirea beneficiarilor mai sus indicate serviciilor cantinei se va face pe baza de ancheta socială.

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculate pe aceeaşi perioadă.

Cererile pentru prestarea serviciilor de asistenţă socială de către cantina de ajutor social se aprobă de către primar.

Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe baza de anchetă socială, potrivit dispoziţiei primarului.

Aprobările pentru masa la cantina de ajutor social se dau în baza unui dosar care trebuie să cuprindă urmatoarele acte:

 • Cererea solicitantului.
 • Copie a certificatului de naştere pentru toţi membrii.
 • Copie a certificatului de căsătorie, unde este cazul.
 • Copie a certificatului de deces, unde este cazul.
 • Copie a buletinului sau a cărţii de identitate.
 • Copie a deciziei de divorţ, unde este cazul.
 • Sentinţa judecătorească pentru pensia de intreţinere, unde este cazul.
 • Adeverinţa pentru elevi, cursuri de zi, în care să se specifice dacă au bursă.
 • Adeverinţa de venit impozabil.
 • Adeverinţa de la locul de muncă cu venitul net.
 • Adeverinţa din care să rezulte că nu lucrează, pentru toţi membri familiei care au vârsta peste 18 ani.
 • Adeverinţa medicală din care să rezulte că nu este apt de muncă (sau grad de invaliditate).
 • Adeverinţa de la medic că nu suferă de boli contagioase pentru a putea frecventa colectivitatea.
 • Cupon de pensie.
 • Ancheta socială întocmită de asistentul social.
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu deţin teren în proprietate.

Cantina va servi masa o singură dată pe zi între orele 11-12, masa de prânz şi cina în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale.

Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt următoarele:

 • Respectarea drepturilor şi a demnităţii omului.
 • Asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare.
 • Asigurarea dreptului de a alege.
 • Abordarea individualizată şi centrarea pe persoane.
 • Participarea persoanelor beneficiare.
 • Cooperarea şi parteneriatul.
 • Recunoaşterea valorii fiecărei persoane.
 • Abordarea comprehensivă, globală şi integrată.
 • Orientarea pe rezultate.
 • Imbunătătirea continuă a calităţii.
 • Combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiei.

Adresa de contact:

Str. Petofi Sandor, Nr.83

Tel/fax. 0268/273.599

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close