Birou Juridic

Atribuții

Activitatea este coordonata de Șef  birou

Desfasoara activitatea in cadrul compartimentului de contencios administativ.

Avizeaza inscrisurile ce urmeaza a fi semnate de secretarul municipiului sacele; in cazul in care aceste inscrisuri sunt incomplete sau ilegale, ori depasesc competentele compartimentului contencios administrativ, vor fi returnate insotite de opinia motivata ce va fi comunicata primarului.

Urmareste executarea hotararilor judecatoresti ramase definitive.

Acorda asistenta juridica directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor de specialitate.

Verifica si avizeaza din punct de vedere juridic proiectele de hotarare supuse spre dezbatere consiliului local, precum si dispozitiile primarului supuse spre avizare pentru legalitate secretarului municipiului sacele.

Intocmeste , vereifica si avizeaza lucrari cu caracter juridic.

Colaboreaza la intocmirea oricaror acte cu caracter normativ elaborate de institutie.

Avizeaza la cererea conducerii asupra oricaror acte cu caracter normativ intocmite de alta unitati si care sunt in legatura cu atributiile si activitatea institutiiei.

Avizeaza asupra legalitatii ce urmeaza a fi luate de conducerea institutiiei in desfasurarea activitatii acesteia, precum si asupra oricaror acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a institutiei.

Avizeaza proiectele de contracte incheiate de consiliul local al municipiului sacele si municipiul sacele prin primar cu tertii sau oricare acte cu caracter juridic in legatura cu activitatea institutiiei sau isi dau avizul cu privire la acestea la solicitarea conducerii institutiei.

Informeaza periodic sefii ierarhici superiori cu privire la stadiul lucrarilor pe care le are spre solutionare si ori de cate ori se iveste o problema in cadrul biroului sau in legatura cu activitatea desfasurata de acesta.

Elaboreaza la solicitarea secretarului sinteze, statistici si analize referitoare la actele administrative din evidenta compartimentului.

Asigura relatii de comuniocare si fluidizare a informatilor intre directii, servicii, compartimente.

Inregistreaza si pregateste cauze in care municipiul sacele prin primar este parte, sens in care asigura prezenta la dezbateri, notificarea in registrul de termene al compartimentului a datelor referitoare la termenele de judecata si satdiul judecarii cauzelor.

Asigura constituirea si dezvoltarea bibliotecii de specialitate a primariei, asigura fondul de referinta legislativ( monitoare oficiale, colectii de legi, hotarari ale guvernului, literatura de specialitate etc).

Urmareste modul de respectare a drepturilor si liberatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor constitutiei si ale legilor tarii, ale decretelor presedintelui romaniei, ale hotararilor guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, ale hotararilor consiliului judetean si ale consiliului local si il informeaza pe seful ierarhic superior.

Asigura ducerea la indeplinirea a prevederilor hotararilor consiliului local prin care consiliul local a insarcinat primarul prin compartimentul contencios administrativ.

Participa la sedintele comisiilor de specialitate si ale consiliului local si pune la dispozitia consiliului local, intocmeste la cererea acestuia orice documentatie, rapoarte care vor sta la baza promovarii unor proiecte de hotarari si pregateste orice materiale solicitate de catre consilieri in cadrul sedintelor si va raspunde in fata consiliului local de respecterea acestora in termenele stabilite de lege.

Intocmeste si propune spre aprobare statute, regulamente, studii privind organizarea si functionarea autoritatilor si serviciilor publice de interes local.

Intocmeste documentele privind recuperea sumelor provenite ca urmare a dispozitiilor instantelor judecatoresti, iesirii din indiviziune, cheltuieli de judecata datorate de catre debitorii consilului local al municipiului Sacele.

Acorda raspunsuri in vederea solutionarii in termen legal al corespondetelor repartizate spre rezolvare, inclusiv a notelor de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali.

Participa la evacuarea celor care ocupa abuziv locuinte din fondul locativ de stat, precum si unele spatii comerciale proprietate de stat sau a municipiului sacele, colaborand in acest sens cu alte organe ale statului.

Participa la organizarea activitatii de consultare a populatiei prin referendum.

Participa la organizarea si efectuarea recensamantului populatiei.

Participa la desfasurarea activitatilor de protectie civila.

Participa la organizarea activitatilor de pregatire a alegerilor.

Indeplineste orice alte atributii repartizate se sefii ierarhici transmise de conducerea Primăriei Municipului Săcele, precum si de consiliul local in scris sau verbal.

Contact

Telefon 0268/276164, Interior.109

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close